Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Εθνικής Άμυνας η τελετή έναρξης της 63ης Εκπαιδευτικής Σειράς, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Πτεράρχου Ιωάννη Γιάγκου. Συνολικά θα φοιτήσουν 59 Ανώτεροι Αξιωματικοί εκ των οποίων 51 από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 2 από τα Σώματα Ασφαλείας, 3 Κρατικοί Υπάλληλοι, 3 από την Κύπρο, καθώς και 3 από Αίγυπτο, Γερμανία και Αλβανία αντίστοιχα.
Αποστολή της ΣΕΘΑ είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό αυτοί να καταστούν ικανοί να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επί πλέον η Σχολή λειτουργεί και ως επιστημονικός φορέας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής.
Η Σχολή Εθνικής Άμυνας είναι Σχολή ανώτατων αμυντικών σπουδών, διοικούμενη από ανώτατο Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμού Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου ή αντίστοιχου άλλων κλάδων των ΕΔ. Είναι ισότιμη με Μείζονα Σχηματισμό, υπάγεται διοικητικά και εκπαιδευτικά στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και από πλευράς διοικητικής μέριμνας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ).
Η ΣΕΘΑ στεγάζεται στο Διοικητήριο της Παλαιάς Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), το οποίο κατασκευάστηκε μαζί με τις άλλες εγκαταστάσεις της ΣΣΕ,  μετά από δωρεά του Εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ.

Κάντε ένα σχόλιο