Το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού Ξηράς, τοποθέτησε στρατιωτική γέφυρα τύπου ΜΠΕΛΕΫ Μ2 στον οικισμό Κάλχας του νομού Ροδόπης. Στον οικισμό, που κατοικείται κυρίως από Έλληνες Μουσουλμάνους, η μέχρι τώρα μετακίνηση των κατοίκων πραγματοποιείτο από κοιτόστρωση (τσιμεντένιο κομμάτι δρόμου μέσα στα νερά του ποταμού), γεγονός που καθιστούσε την πρόσβαση ιδιαίτερα δύσκολη κατά τις μέρες του χειμώνα. Με την τοποθέτηση της γέφυρας διευκολύνεται η μετακίνηση των κατοίκων εντός του οικισμού, αλλά και η προσβασιμότητα του οικισμού από την πόλη της Κομοτηνής.

Κάντε ένα σχόλιο