Πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, 20 Σεπτεμβρίου 2010 έως 31 Ιουλίου 2011. Τα διδασκόμενα μαθήματα, οι θέσεις των διδασκόντων καθώς οι κατ΄ αντιστοιχία διδακτικές ώρες καθορίζονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 132
2 ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ 1 132
3 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ 1 132
4 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 1 150
5 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1 132
6 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 1 132
7 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 296
8 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2 296
9 ΓΕΝΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ/ΣΤΙΒΟΣ 2 256
10 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι/ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ 3 445
11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι 1 135
12 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 335
13 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 105
14 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 1 55
15 ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 70
16 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 1 67
17 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ/ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1 50

Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στους διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr) και στο Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού ΓΕΝ, Σόλωνος 34, Αθήνα (τηλ. 2103630742 – 2103630247). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη ΣΜΥΝ (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12400) με την κατάθεση αυτών ή με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα- αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό. Διευκρινήσεις – Πληροφορίες θα παρέχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Διεύθυνση Σπουδών), κάθε εργάσιμη μέρα από 08:00 – 13:30, στα τηλέφωνα 210 – 5531737 begin_of_the_skype_highlighting 210 – 5531737 end_of_the_skype_highlighting, 210 – 5531738 begin_of_the_skype_highlighting 210 – 5531738 end_of_the_skype_highlighting και 210 – 5531746 begin_of_the_skype_highlighting 210 – 5531746 end_of_the_skype_highlighting

ΠΗΓΗ: diorismos.gr

Κάντε ένα σχόλιο