Στο Fort Hunter-Ligget, της Καλιφόρνια το στρατιωτικό παραϊατρικό προσωπικό έκανε ασκήσεις περίθαλψης θυμάτων επίθεσης μαζικής καταστροφής. Ο Στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται για το πιθανό ενδεχόμενο αφού αυτός θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση.

YouTube Preview Image

Σίγουρα πρέπει αντίστοιχες ασκήσεις να γίνουν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες διότι αργά η γρήγορα τα όπλα μαζικής καταστροφής θα έρθουν στο προσκήνιο. Εξ’ άλλου η έννοια ενός τέτοιου όπλου είναι ασαφής αφού ακόμη και μικρές ποσότητες χημικών εκρηκτικών στα χέρια ενός ειδικού μπορούν να προκαλέσουν χιλιάδες θύματα.

Κάντε ένα σχόλιο