Από τις 06 έως τις 17 Σεπ 2010 τo Κέντρο Εκπαίδευσης & Προσομοίωσης Εθνικής Άμυνας (ΚΕΠΕΑ), διεξήγαγε τα Σχολεία Χειριστών Μοντέλου Προσομοίωσης JTLS (Joint Theater Level Simulation) για στελέχη του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας αντίστοιχα.

Στα παραπάνω Σχολεία, που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 26 στελέχη (16 του Σ.Ξ. και 10 της Π.Α), με σκοπό να στελεχώσουν θέσεις χειριστών του μοντέλου προσομοίωσης JTLS κατά τις ασκήσεις με την χρήση Η/Υ (Computer Assisted Exercise- CAX).

Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των χειριστών CAX, σε ένα σύνθετο δικτυακό περιβάλλον Πολεμικών Παιγνίων, η οποία παρέχεται από το ΚΕΠΕΑ, αποτελεί “πολλαπλασιαστή ισχύος”, δεδομένου ότι αυξάνει το επίπεδο εκπαίδευσης σε εν δυνάμει θέατρα επιχειρήσεων με ελάχιστο κόστος.

Κάντε ένα σχόλιο