Τα εργαστήρια Sandia αποτελούν ένα από τα τρία μεγάλα εργαστήρια όπλων των ΗΠΑ (τα άλλα δύο είναι τα Los Alamos και Lawrence Livermore). Μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση βιολογικών όπλων με εξειδικευμένα εργαστήρια και υψηλού επιπέδου έρευνα.

YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο