Λιμενικό Σώμα Οι Απόστρατοι του Λιμενικού Σώματος έχουν ξεσηκωθεί διαμαρτυρόμενοι για την «διάλυση του Λιμενικού Σώματος» όπως χαρακτηρίζουν τις ενέργειες και τις νέες αποφάσεις της Κυβέρνησης. Ειδικότερα σε πρόσφατο έγγραφό τους σε πολύ έντονο ύφος τονίζουν ότι:
1. Η Ένωση απόστρατων Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος εκφράζει την απογοήτευσή της μετά και την τρίτη τελείως άστοχη οργανωτική κίνηση με την οποία η Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στο καθολικό αίτημα των παραγόντων της ναυτιλιακής κοινότητας για την ανασύσταση του πάλαι ποτέ Υπ. Εμπορ. Ναυτιλίας παρουσίασε ένα διοικητικό μόρφωμα, το οποίο ουδέ κατ’ ελάχιστον δύναται να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου, αλλά και των προσδοκιών των ναυτιλιακών εταίρων.

2. Η δημοσίευση του Π.Δ. 96 της 28 Σεπτεμβρίου 2010 η οποία ακολούθησε τις απαξιωτικές προσβλητικές και συκοφαντικές για το Λιμενικό Σώμα, αλλά και όχι μόνο γι’ αυτό πρόσφατες, δηλώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου, αποτελεί στοχευμένη κίνηση για τη διάλυση του Λιμενικού Σώματος αφού διασπά το στελεχιακό δυναμικό του, το μεν σε επιτελικές αρμοδιότητες ενός Υπουργείου, το δε σε επιχειρησιακές αρμοδιότητες ενός άλλου.

3. Ήδη παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η αδιαμφισβήτητη αποτελεσματικότητα του μέχρι προ έτους διοικητικού φορέα της Ναυτιλίας ενέκειτο στο γεγονός της κάθετης επιτελικής και επιχειρησιακής δράσης του Λ.Σ. υπό Αντιναύαρχο Αρχηγό και Αρμόδιο επί της Ναυτιλίας Υπουργό.

4. Διερωτώμεθα εάν στις θαλάσσιες Υποθέσεις, που αποτελούν αρμοδιότητα του νεοσύστατου Υπουργείου, δεν περιλαμβάνεται η αστυνόμευση του θαλάσσιου και λιμενικού χώρου, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η έρευνα και διάσωση τότε τι περιλαμβάνεται;

5. Φρονούμε ότι ο διαμελισμός του προσωπικού του Λ. Σώματος σε δύο Υπουργεία και κατ’ ακολουθίαν ο διχασμός θαλάσσιων δράσεων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τη σύσταση της Commition προς τα κράτη – μέλη να δημιουργήσουν ενιαίο φορέα για την αντιμετώπιση των θαλασσίων δραστηριοτήτων. Αλλά και στην πρωθυπουργική κατάφαση στο αίτημα της ναυτιλιακής κοινότητας προς επανασύσταση του Υπ. Εμπ. Ναυτιλίας.

6. Η κίνηση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση επίσης με την καθολική προσπάθεια της Κυβέρνησης να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία και να δημιουργήσει «σταθμούς μιας επισκέψεως» (one stop shop) για ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες προκειμένου να διευκολύνει προσέλκυση κεφαλαίων και να ενθαρρύνει την επιχειρηματική δράση. Ο στόχος αυτός στον τομέα των θαλασσίων δραστηριοτήτων υπήρξε κατάκτηση από δεκαετίες για τις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος. Οποιαδήποτε θαλάσσια δραστηριότητα άσημου ναυτεργάτη ή μεγαλοεπιχειρηματία εφοπλιστή ελύετο με μία και μοναδική επίσκεψη, κατάθεσης αίτησης σε κάποια Λιμενική Αρχή Εσωτερικού ή Εξωτερικού και αυτόματα εκκινείτο η κρατική μηχανή για την αντιμετώπιση του προβαλλόμενου θέματος. Με τις σημερινές ρυθμίσεις τα πράγματα περιπλέκονται.

7. Ας κατανοήσουν επί τέλους οι Σχεδιαστές του σημερινού Κυβερνητικού μοντέλου, ότι η ανάθεση του χειρισμού των ναυτιλιακών Υποθέσεων στο σύνολό τους στο ενιαίο κάθετα, οργανωμένο στρατιωτικά Λιμενικό Σώμα, υπό την εποπτεία ενός Υπουργού, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς την Ελληνική ναυτιλία, καθώς αυτή πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο στίβο και αποτελεί πυλώνα ισχυρό της Εθνικής Οικονομίας.

8. Κάθε άλλο σχήμα θα αποτύχει εν τοις πράγμασι και το μόνο που θα μείνει θα είναι ζημιά στο Εθνικό Κεφάλαιο που αποτελεί η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.

9. Η ευχή μας είναι η ζημιά να μην είναι ανεπανόρθωτη.

Για το Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Υποναύαρχος Λ.Σ. ε.α Γεώργιος Καλαρώνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Πλοίαρχος Λ.Σ. ε.α Γεώργιος Σφουγγαριστός

Κάντε ένα σχόλιο