Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενοπλών Δυνάμεων, εγκρίθηκε από το Γενικό Διευθυντή ΓΔΑΕΕ κ. Δημήτριο Γεωργιόπουλο η παροχή πίστωσης, συνολικού ύψους 121.975.000 Ευρώ για την υλοποίηση των προγραμμάτων Νο 12 και 16, της σύμβασης ΑΩ 13/03 με την εταιρεία KMW
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο