Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΑΕΔ) ιδρύθηκε το έτος 1947, με σκοπό την οργάνωση και ανάπτυξη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας της χώρας. Λειτουργεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 771/75 «Περί κυρώσεως κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχειρίσεως του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων» καθώς επίσης και με το άρθρο 18 του Ν. 2913/2001. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ έχει έδρα την Αθήνα (Ελληνικό) και η Υπογραμματεία, το όργανο που υποβοηθά την Γραμματεία ΑΣΑΕΔ για θέματα που αφορούν τον στρατιωτικό αθλητισμό της Β. Ελλάδας, έχει έδρα την Θεσσαλονίκη.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.2913/2001, με το οποίο επανασυστήθηκε το ΑΣΑΕΔ, ως Ένοπλες Δυνάμεις νοούνται και η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, και το Πυροσβεστικό Σώμα. Για το λόγο αυτό, στο εξής όπου αναγράφεται Ένοπλες Δυνάμεις θα εννοούνται και τα Σώματα Ασφαλείας.

2. Το ΑΣΑΕΔ συγκροτείται από τους:

* Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως Πρόεδρο
* Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ως Αντιπρόεδρο
* Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού
* Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού
* Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
* Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
* Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
* Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, ως μέλη
* Υπαρχηγό του ΓΕΕΘΑ ως Εισηγητή χωρίς ψήφο
* Διευθυντή της Γραμματείας του ΑΣΑΕΔ ως Γραμματέα και εισηγητή χωρίς ψήφο

Αποστολή του ΑΣΑΕΔ

1. Το ΑΣΑΕΔ χαράσει τις γενικές κατευθύνσεις για την οργάνωση, καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

2. Προωθεί την έρευνα σε θέματα σωματικής αγωγής και αθλητισμού και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση και τη συντήρηση της φυσικής κατάστασης του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

3. Στηρίζει τον Εθνικό αθλητισμό και διευκολύνει τους στρατευμένους και ένστολους αθλητές να διατηρούν την αθλητική τους δραστηριότητα. Συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με όλους τους αθλητικούς φορείς της χώρας και διοργανώνει αθλητικούς αγώνες μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε όλη την επικράτεια προωθώντας ταυτόχρονα και τον αθλητισμό στην περιφέρεια.

4. Συμμετέχει σε διεθνείς στρατιωτικούς αγώνες (παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα) στα πλαίσια της παγκόσμιας οργάνωσης στρατιωτικού αθλητισμού CISM. Είναι μέλος του διεθνούς στρατιωτικού συμβουλίου αθλητισμού από το 1950.

Συγκρότηση/διάρθρωση της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ

1. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ είναι το όργανο που εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου.

2. Η Γραμματεία έχει έδρα την Αθήνα. Υπάγεται διοικητικά στον Υπαρχηγό ΓΕΕΘΑ και της παρέχεται διοικητική μέριμνα από την εκάστοτε πλησιέστερη Μονάδα των ΕΔ.

Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ αποτελείται από:

α. Τον Γραμματέα ΑΣΑΕΔ (Διευθυντής)
β. Το Τμήμα Διοικήσεως
(1) Τμηματάρχης
(2) Γραφείο Προσωπικού
(3) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
(4) Γραφείο Κανονισμών-Μεταφράσεων
(5) Γραφείο Υγιεινής
(6) Γραφείο Ασφάλειας
γ. Το Τμήμα Εθνικού Αθλητισμού
(1) Τμηματάρχης
(2) Βοηθοί
(3) Υπεύθυνος Γυμναστηρίου
(4) Γραφείο Αθλητιατρικής
δ. Το Τμήμα Διεθνούς Αθλητισμού
(1) Τμηματάρχης
(2) Βοηθοί
ε. Το Τμήμα Οικονομικού
(1) Τμηματάρχης και ΕΟΥ
(2) Χρηματική Διαχείριση
(3) Αξκοι Δαπανών
(4) Μερική Διαχείριση
στ. Το Τμήμα Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας
(1) Τμηματάρχης
(2) Αξκος Αλληλογραφίας
(3) Ταχυδρόμοι
(4) Γραφείο Κίνησης
ζ. ΑΚΕΔ
(1) Διοικητής
(α) Δριτης 1ης Δριας και Αξκος 2ου Γρ.
(β) Αξκος 3ου Γρ.
(γ) Δριτης 2ης Δριας και Αξκος 1ου-2ου Γρ.
(δ) Γραμματεία
(ε) Δριτης 3ης Δριας (ΑΚΕΔ Θεσσαλονίκης)

Αρμοδιότητες της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ

1. Έχει την ευθύνη, σε θέματα αθλητισμού και φυσικής αγωγής των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2. Προγραμματίζει και συντονίζει τις αθλητικές εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Εποπτεύει τη διοργάνωση των αθλητικών αγώνων μεταξύ των αντιπροσωπευτικών ομάδων των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και με αθλητικούς συλλόγους προς εξυπηρέτηση εθνικών, κοινωφελών και αγαθοεργών σκοπών αλλά και για την τόνωση του αθλητισμού στη περιφέρεια.

3. Έχει την εποπτεία και συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Αθλητισμού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας για την κατάρτιση των Προεθνικών και Εθνικών Αθλητικών Ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Επίσης παρακολουθεί την εκπαίδευση και την προετοιμασία των ομάδων αυτών, για τη συμμετοχή των στους αθλητικούς αγώνες.

4. Παρακολουθεί το διεθνή στρατιωτικό αθλητισμό και συνεργάζεται με το Council International du Sport Militaire (Διεθνές Συμβούλιο Στρατιωτικού Αθλητισμού) και με τα Αθλητικά Στρατιωτικά Συμβούλια των άλλων χωρών. Προτείνει τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε διεθνείς αγώνες και σε αγώνες του CISM, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και οργανώνει τη σύνθεση, την προετοιμασία και τις κινήσεις των. Εισηγείται τη σύνθεση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο CISM.

5. Ζητά τη συνδρομή και την τεχνική και υλική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όταν απαιτείται, για τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων και την παροχή οδηγιών σε αθλητικά θέματα. Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των υπηρεσιών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας για θέματα αθλητισμού, παροχών και εξυπηρετήσεων των στρατευμένων και μονίμων αθλητών με σκοπό τη στήριξη του Εθνικού αθλητισμού.

6. Εισηγείται θέματα κατασκευής Αθλητικών Κέντρων Ενόπλων Δυνάμεων, γυμναστηρίων, γηπέδων, σταδίων και προμηθειών αθλητικών οργάνων και αθλητικού υλικού καθώς και εθιμοτυπικού υλικού. Προτείνει τη σύνταξη κανονισμών και μελετών σχετικά με τον αθλητισμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας και τη φυσική αγωγή του προσωπικού τους.

7. Ευθύνεται έναντι του ΑΣΑΕΔ και της ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για την οργάνωση και ανάπτυξη του στρατιωτικού αθλητισμού καθώς και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Συμβουλίου.

* Συγκαλεί την επιτροπή Αθλητισμού ανά δίμηνο η οποία αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό των επίλεκτων αθλητών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που καθορίζονται σε σχετική Πάγια διαταγή.

Πόροι για την λειτουργία του ΑΣΑΕΔ

Για την εκπλήρωση της αποστολής του ΑΣΑΕΔ, η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ επιχορηγείται από τους αρμόδιους φορείς, που είναι:

* Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Ένοπλες Δυνάμεις)
* Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα)
* Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Λιμενικό Σώμα)
* Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω ΓΕΕΘΑ

Χαρακτηρισμός Επίλεκτων Αθλητών

Ο χαρακτηρισμός των επίλεκτων αθλητών γίνεται από την Τεχνική Επιτροπή του ΑΣΑΕΔ, με εισήγηση των οικείων Ομοσπονδιών μέσω της ΓΓΑ και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της Πάγιας Διαταγής 9 -3/2008 του ΓΕΕΘΑ όπως:

* Ενεργοί αθλητές με συμμετοχή τα δυο τελευταία χρόνια ως μέλη των Εθνικών Ομάδων ατομικών ή ομαδικών, που το αγώνισμά τους συμπεριλαμβάνεται στο ισχύον Πρόγραμμα των Ολυμπιακών αγώνων.
* Αθλητές των Συλλόγων της ανώτατης κατηγορίας των Ολυμπιακών Ομάδων αθλημάτων και εφόσον έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον στους μισούς αγώνες του Πρωταθλήματος πριν την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
* Αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η – 3η θέση στο τελευταίο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών και εφόσον έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
* Αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η – 3η θέση ως μέλη των Εθνικών Ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε παγκόσμιο Στρατιωτικό Πρωτάθλημα του CISM.

Οι χαρακτηρισμένοι ως επίλεκτοι αθλητές μετά το πέρας του Α’ Κύκλου εκπαίδευσής τους τοποθετούνται στα Αθλητικά Κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΚΕΔ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο ρόλος του ΑΣΑΕΔ στην ανάπτυξη και οργάνωση του αθλητισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας

Ετησίως η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ προγραμματίζει και οργανώνει με την βοήθεια των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, Πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται σε διάφορες πόλεις της χώρας μας που είναι:

* 24 Πρωταθλήματα με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε ισάριθμα Αθλήματα. Τα ανωτέρω Πρωταθλήματα διεξάγονται κυρίως σε παραμεθόριες περιοχές εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές και προϋποθέσεις οργάνωσής τους με σκοπό τη στήριξη και διάδοση του αθλητισμού στην περιφέρεια.
* 9 Πρωταθλήματα με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) σε ισάριθμα Αθλήματα.
* 7 Πρωταθλήματα με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) σε ισάριθμα Αθλήματα.

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στις Ένοπλες Δυνάμεις υπηρετούν 143 Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, ως κατ’ απονομή Αξιωματικοί, καθώς και περί τους 120 επίλεκτους αθλητές όλων των αθλημάτων υπηρετούντες τη θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ).

Ο ρόλος του ΑΣΑΕΔ στις διεθνείς αθλητικές σχέσεις

Η χώρα μας είναι ιδρυτικό μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM) και συμμετέχει από το 1950 σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητές του.

Σκοπός της ίδρυσης του CISM είναι να φέρει πιο κοντά τους ένστολους αθλητές και αθλήτριες και να τους μυήσει στις αρχές του Ολυμπισμού, του πνεύματος και του αθλητισμού. Λογότυπό του είναι Friendship Through Sport (δηλαδή φιλία μέσω του αθλητισμού).

Τα κράτη-μέλη του αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 130 και στα 58 χρόνια από την ίδρυσή του, έχει επιδείξει μια πλούσια δραστηριότητα και προσφορά στον Παγκόσμιο Αθλητισμό.

Έδρα του Συμβουλίου είναι οι Βρυξέλλες και πρόεδρός του είναι ο Ιταλός Ταξίαρχος Τζιάνι Γκόλα (πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας Στίβου και μέλος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας).

Διοργανώνει ετησίως περίπου 20 Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα σε αντίστοιχα αθλήματα και με συμμετοχή αθλητών και αθλητριών, σχεδόν όμοια των Πρωταθλημάτων, που οργανώνονται από τις οικείες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες.

Επίσης διοργανώνει Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές συσκέψεις, προκειμένου να χαραχτούν στρατηγικές για την πρόοδο και ανάπτυξη του Στρατιωτικού Αθλητισμού. Στις ανωτέρω συσκέψεις η χώρα μας έχει ετήσια παρουσία με εκπρόσωπο της τον εκάστοτε Διευθυντή ΑΣΑΕΔ και μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας.

Επιπλέον των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων που διεξάγονται ετησίως κάθε τέσσερα χρόνια οργανώνεται Στρατιωτική Ολυμπιάδα στα πρότυπα των Ολυμπιακών αγώνων. (Η πρώτη Στρατιωτική Ολυμπιάδα διεξήχθη το 1995 στην Ρώμη, η 2η στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας το 1999 και η 3η το 2003 στην Κατάνια της Σικελίας. Και η 4η Στρατιωτική Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκε στο Ηyderabad της Ινδίας τον Οκτ του 2007.

Στη μακρόχρονη παρουσία των Εθνικών Ομάδων των ΕΔ στα Πρωταθλήματα που οργανώθηκαν από το CISM, οι αθλητές και αθλήτριές μας πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις με συνέπεια την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό.

ΠΗΓΗ: ΓΕΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο