Πολλοί ασχολούνται με την προστασία υψηλών προσώπων, οι απαιτήσεις όμως για την επιστημονική προσέγγιση στον τομέα αυτό είναι εξαιρετικά υψηλές και απαιτητικές. Ο Ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων Δημοσθένης Γιαννησόπουλος συγκεντρώνει συνοπτικά τα βασικότερα σημεία που πρέπει να έχει υπόψη του κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με την Ασφάλεια και Προστασία Υψηλών Προσώπων (VIP Protection). Διαβάστε τη μελέτη εδώ.

Κάντε ένα σχόλιο