Η αργοπορία παραλαβής των αεροσκαφών C-27 J πυροδότησε σχετική ερώτηση στη Βουλή του κόμματος ΛΑΟΣ που απαντήθηκε από το ΥΠΕΘΑ το οποίο δήλωσε: Στις 29 Ιανουαρίου 2003 υπεγράφη μεταξύ του ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ και της εταιρείας Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems (LMATTS) η σύμβαση 004Γ/03 συνολικού ύψους 272.720.603 USD, το οποίο με την υπ’ αριθμ 1 τροποποίησή της σύμβασης, διαμορφώθηκε στα 273.150.791 USD. Η σύμβαση αφορά την προμήθεια δώδεκα (12) μεταφορικών αεροσκαφών (Α/Φ) C-27J, εκ των οποίων τέσσερα (4) (από το 9ο έως το 12ο) θα έχουν δυνατότητα ανεφοδιασμού εν πτήσει και της συναφούς ολοκληρωμένης υποστήριξης για κάλυψη αναγκών της Π.Α.

Έως σήμερα έχουν παραληφθεί με σημαντικές καθυστερήσεις, τα οκτώ (8) πρώτα Α/Φ και το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού – ανταλλακτικών – υπηρεσιών υποστήριξης και έχουν εκτελεστεί συνολικά πληρωμές ύψους 198.290.384 USD. Το ποσό των πληρωμών προκύπτει συνυπολογίζοντας την καταβολή προκαταβολής 40% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, την παρακράτηση ποσού λόγω αποκλίσεων – ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών κατά την παραλαβή, που από τα περί 36.000.000 USD που ήταν αρχικά, έχει απομειωθεί σταδιακά σε 10.210.489 USD με την αποκατάσταση παρατηρήσεων από τον Προμηθευτή, και την επιβολή κυρώσεων λόγω καθυστερημένων παραδόσεων ύψους 11.796.568 USD.

Λόγω αδυναμίας του Προμηθευτή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης που αφορούν στα τέσσερα τελευταία Α/Φ [παράδοση εντός του έτους 2006 με πιστοποιημένο σύστημα ανεφοδιασμού εν πτήσει  (IFRS) ], πριν την ημερομηνία παράδοσης των Α/Φ 9-12,  υπέβαλε αίτημα νέας τροποποίησης της σύμβασης για σειρά θεμάτων, τα οποία στη συνέχεια εμπλουτίζονταν με νέα. Μεταξύ των θεμάτων της προτεινόμενης τροποποίησης, περιλαμβάνονται:

α.      Η μετατόπιση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των τεσσάρων (4) τελευταίων Α/Φ.

β.     Η παράδοσή τους με μη πιστοποιημένο σύστημα ανεφοδιασμού εν πτήσει.

γ.      Η χρονική μετατόπιση υποχρέωσης παράδοσης συμπληρώματος του πιστοποιητικού αεροπλοϊμότητας των Α/Φ αναφορικά με το σύστημα ανεφοδιασμού, το συντομότερο δυνατόν, μετά την παράδοση του 12ου Α/Φ. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα το υπόψη συμπλήρωμα δεν είναι διαθέσιμο αν και η εκτίμηση του Προμηθευτή ήταν για τα τέλη του 2008.

δ.     Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ενδεχομένως και του νομικού προσώπου της εταιρείας Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems (Προμηθευτής).

Η διαδικασία αξιολόγησης όλων των θεμάτων της προτεινόμενης τροποποίησης της σύμβασης –συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής εξέτασης των συνεπειών της αλλαγής του ονόματος και ενδεχομένως και του νομικού καθεστώτος του Προμηθευτή– τελεί σε εξέλιξη. Το ΥΠΕΘΑ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έρχονται στην κατοχή του, τις προβλέψεις της νομοθεσίας που διέπει τη σύμβαση, τις σχετικές εισηγήσεις  του Επιχειρησιακού Φορέα (ΓΕΑ) αλλά και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες, με γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη λύση για το Ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη έχουμε θέσει τόσο προς την προμηθεύτρια εταιρεία παρουσία του Ιταλού Πρεσβευτή στην Αθήνα όσο και προς την Ιταλική Κυβέρνηση το ζήτημα προτείνοντας την σύναψη διακρατικής συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν όλα τα εκκρεμή ζητήματα με γρήγορο και διαφανή τρόπο.

Τέλος, σημειώνεται ότι έκτακτες απαιτήσεις μεταφορών καλύπτονται από άλλα μεταφορικά Α/Φ της Π.Α. όπως Α/Φ C-130.

Τα παραπάνω σχόλια του ΥΠΕΘΑ αποτελούν απάντηση στο ερώτημα του ΛΑΟΣ που ακολουθεί:

Ερώτηση 4322/1-10-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Σε πρόσφατη εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού καταγγέλθηκαν τα εξής:

  • Το 2003 υπεγράφη σύμβαση με ιταλοαμερικανικό consortium εταιριών για την προμήθεια 15 μεταφορικών αεροσκαφών C27J, για την Πολεμική Αεροπορία, (σύμβαση 004Γ/03),
  • Μέχρι σήμερα παρελήφθησαν 8 αεροσκάφη και 4 αναμένουν παραλαβή επί τριετία στο αεροδρόμιο Τορίνου
  • Από τα 8 λειτουργούν μόνο τα 2, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών
  • Αίτημα και δραματικές εκκλήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας προς την Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του ΥΕΘΑ δεν απαντώνται
  • Αιτήματα της προμηθευτικής εταιρίας προς την ΓΔΕ/ΥΕΘΑ για συνεργασία προς υπογραφή follow up support δεν απαντώνται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Γιατί δεν παραλαμβάνονται τα υπόλοιπα 4 αεροσκάφη;
  2. Πού οφείλεται η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος και η αρνητική στάση του ΥΕΘΑ στα αιτήματα της Πολεμικής Αεροπορίας για αξιοποίηση του δυναμικού των εροπλάνων;
  3. Εάν χρειασθεί εκτάκτως να πραγματοποιηθούν ΤΩΡΑ μεταφορές, πώς θα γίνει αυτό; Με 3 αεροπλάνα έναντι των 12, που εκτιμήθηκε ότι χρειαζόταν η Πολεμική Αεροπορία όταν αποφασίσθηκε ή προμήθεια;

O Βουλευτής

Ιωάννης Κοραντής

Κάντε ένα σχόλιο