Η συλλογή της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Ελληνικού Κέντρου Ελέγχου Όπλων αποτελείται από εκατοντάδες Στρατιωτικά Εγχειρίδια σε ψηφιακή μορφή. Υπάρχουν ακόμη χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα ειδικών όπλων των μεγάλων εργαστηρίων όπλων των ΗΠΑ (Los Alamos, Lawrence Livermore, Sandia Labs, etc). Τα σπάνια αυτά εγχειρίδια και οι επιστημονικές οπλικές μελέτες (από το 1940 μέχρι σήμερα) είναι στη διάθεση των Ελλήνων με την ελπίδα να δημιουργηθεί μια μεγάλη ψηφιακή βιβλιοθήκη στην οποία να έχουν πρόσβαση όλοι οι Στρατιωτικοί Επιστήμονες κυρίως οι απόφοιτοι των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδος.

Αρκετές από τις μελέτες αυτές υπήρξαν άκρως απόρρητες στο παρελθόν ενώ σήμερα έχουν μερικώς αποχαρακτηριστεί η αποδιαβαθμισθεί από τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα στις μελέτες αυτές συμπεριλαμβάνονται τόμοι ολόκληροι που αφορούν την επιστήμη και τεχνολογία της πρώτης πυρηνικής δοκιμής στο Αλαμογκόρντο του Los Alamos.

Με μεγάλη υπερηφάνεια το Κέντρο Ελέγχου Όπλων μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει σήμερα αποδιαβαθμισμένη μελέτη φυσικής και τεχνολογίας πυρηνικών όπλων που δεν αποτελεί τμήμα της ψηφιακής μας βιβλιοθήκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ερευνητικό μας ίδρυμα (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για σχετικές πληροφορίες

Κάντε ένα σχόλιο