Οι γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης των ΕΠΟΠ, οι οποίοι επιθυμούν τη μονιμοποίησή τους, διεξάγονται πριν τη συμπλήρωση 7ετους υπηρεσίας. Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων για μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ, για τους υπηρετούντες στο Σ.Ξ ΕΠΟΠ, οι οποίοι κατετάγησαν το 2004 με την ΕΔΥΕΘΑ 88/2003, ορίζεται η 23 Νοε. 2010. Η αξιολόγηση των ΕΠΟΠ οι οποίοι κατετάγησαν με την ΕΔΥΕΘΑ 88/2003 θα διεξαχθεί σε είκοσι τέσσερα (24) εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, στα οποία θα κατανεμηθούν οι ΕΠΟΠ ανάλογα με τον τόπο που υπηρετούν, ως εξής: Διαβάστε όλο το σχετικό νόμο που αφορά τις γραπτές εξετάσεις μονιμοποίησης των ΕΠ.ΟΠ.

Κάντε ένα σχόλιο