Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ανοικτών Ουρανών (Open Skies), εκτελείται πτήση παρατήρησης στη Ρωσική Ομοσπονδία, από 18 έως και 22 Οκτωβρίου 2010. Η επιθεώρηση εκτελείται από πολυεθνική ομάδα, αποτελούμενη από Έλληνες, Γερμανούς και Ιταλούς επιθεωρητές. Η χώρα μας συμμετέχει με 2 επιθεωρητές.

Η συνθήκη Open Skies υπογράφθηκε στο Ελσίνκι στις 24 Μαρτίου 1992 στo πλαίσιο της συναντήσεως του ΟΑΣΕ. Συμμετέχουν 27 χώρες, ήτοι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2002 και έχει χαρακτήρα Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Αποσκοπεί στη διαφάνεια των στρατιωτικών δραστηριοτήτων (διατλαντικά) από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ μέσω “εναέριων παρατηρήσεων”. Με την ολοκλήρωση της πτήσης-παρατήρησης, συντάσσεται έκθεση που διατίθεται σε όλες τις χώρες – μέλη της Συνθήκης εντός 7 ημερών.

Κάντε ένα σχόλιο