Μια ελάχιστη μερίδα αξιωματικών χάνει αυτομάτως  μία διοικητική  και  μία  μισθολογική προαγωγή και ως εκ τούτου επηρεάζεται και το εφάπαξ τους δηλώνει ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος στη Βουλή σε σχετικό ερώτημά του σχετικά με νέο νόμο του ΥΠΕΘΑ.

Σε απάντηση της Ερώτησης αυτής που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα την συνταξιοδότηση στελεχών των Ε.Δ., το ΥΠΕΘΑ ανέφερε ότι οι διατάξεις των άρθρων του ν.3883/2010 συζητήθηκαν δια μακρόν στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισής του στη Βουλή. Ως εκ τούτου, δεν κρίθηκε σκόπιμη περαιτέρω διεύρυνση του άρθρου 91, διότι θα καθιστούσε δυσχερή την ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη των στελεχών.

Ερώτηση 4603/6-10-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Με το άρθρο 20 του ν. 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις», εισάγεται η σταδιακή αύξηση των χρόνων πραγματικής υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που θα θεμελιώνουν τέτοιο δικαίωμα από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2014.

Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ομαλή προσαρμογή από το παλαιό καθεστώς υπολογισμού των συντάξεων στο εισαχθέν με τον ως άνω νόμο.

Παράλληλα, με το άρθρο 91 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις», εξαιρούνται από τις διατάξεις του νομοσχεδίου όσα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων συμπληρώνουν μέχρι την 31.12.2012 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι, για τα στελέχη των ΕΔ που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μεταξύ 1.1.2013 και 31.12.2014, ενώ ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ρυθμίζεται από το προισχύον καθεστώς με αυξανόμενο χρόνο υπηρεσίας, ως προς το σύστημα προαγωγών, και κατ’ επέκταση του βαθμού που θα έχουν όταν συνταξιοδοτούνται, υπάγονται στις διατάξεις του νέου ν. 3883/2010.

Για παράδειγμα, ένας μόνιμος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς – προέλευσης εκ μονίμων υπαξιωματικών;- που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31-12-2014, εάν θελήσει να εξέλθει από την υπηρεσία στα 31 έτη θα αποστρατευθεί με τον φέροντα βαθμό του Λοχαγού και θα λάβει σύνταξη με μισθολογική προαγωγή Συνταγματάρχη. Αντιθέτως, αξιωματικός με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, που θεμελιώνει δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012, αποστρατεύεται με τον βαθμό του Ταγματάρχη και θα λάβει σύνταξη με μισθολογική   προαγωγή   1/3   Ταξιάρχου  –  Συνταγματάρχη.    Δηλαδή,   στην   πρώτη περίπτωση,  ο  αξιωματικός χάνει αυτομάτως  μία διοικητική  και  μία  μισθολογική προαγωγή και ως εκ τούτου επηρεάζεται και το εφάπαξ του. Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Κρίνετε σκόπιμο και εφικτό να επεκταθεί η εξαίρεση του άρ. 91 του ν. 3883/2010 σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση το ν. 3865/2010 μέχρι τις 31.12.2014;

O Βουλευτής

Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο