Σε περιόδους αναταραχής, το πρόβλημα δεν είναι η αναταραχή, αλλά η  τυχόν δική μας έλλειψη προσαρμοστικότητας και ευλεξίας . Επιτυχημένη επιχείρηση, είναι εκείνη που καταφέρνει να εξασφαλίσει σε κάθε εργαζόμενο την θέση εκείνη, που θα αναδείξει τα δυνατά του σημεία καθιστώντας  αδιάφορα τα αδύνατα .

Όταν είσαι ανίκανος να αντιληφθείς τους κινδύνους που συνεπάγονται για μία εταιρεία η απονεύρωση  ικανών στελεχών και περιθωριοποίηση τους, είσαι ανίκανος να κατανοήσεις τον τρόπο με τον οποίον όφειλες να τα χρησιμοποιήσεις.

Η διοίκηση υπάγεται σε σταθερές : στην σοφία, την ειλικρίνεια, την ανθρωπιά, το θάρρος και την αυστηρότητα.

Η εταιρεία υπάγεται σε δόγμα : οργάνωση, έλεγχο, τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων στις κατάλληλες θέσεις και την σωστή διοικητική μέριμνα και προμήθειες.

O έχων το γενικό πρόσταγμα στην διοίκηση, είναι ο κύριος προστάτης της Εταιρείας. Εάν είναι ελλιπής η Εταιρεία θα είναι αδύναμη, όταν συμμετέχει εμπράκτως στην διοίκηση διευθύνσεων, χωρίς να έχει τις ανάλογες γνώσεις, τότε θα προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους διευθυντές του.

Όταν αγνοήσει την ιεραρχία και προβαίνει είτε σε καταμερισμό ευθυνών, είτε στην επιβράβευση και προαγωγές ή αδιαφορεί για τις εισηγήσεις της ιεραρχίας του , τότε γεννά αμφιβολίες στην ίδια του την ιεραρχία.

Αυτός που ηγείται μιας Εταιρείας, φροντίζοντας το προσωπικό να είναι ενωμένο σε κοινούς στόχους θα επιτύχει.

Ο διοικητής που  η ιεραρχία του είναι ικανή και δεν δέχονται τις παρεμβάσεις του, αδιαμαρτύρητα και μπορεί να  κατανοήσει τις αντιρρήσεις και να μην θίγεται  και να μην παρεμβαίνει θα επιτύχει.

Κάποιος, μπορεί να ξέρει πως να διοικήσει . αλλά αυτό δεν σημαίνει σίγουρα ότι μπορεί να το κάνει. Ο ικανός Διοικητής πρέπει να μπορεί να το αναγνωρίσει σε άτομα που αφορούν την ιεραρχία του σε εύλογο χρόνο ή όταν του δοθούν οι αφορμές από τις πράξεις των υφισταμένων του.

Το να διατηρείς την Εταιρεία στην ίδια θέση που την βρήκες είναι θέμα αδράνειας. Το να βελτιώσεις την υπάρχουσα κατάσταση και να την βελτιώνεις διαρκώς είναι η απόδειξη της ικανότητας στην διοίκηση.

Το να θεωρείσαι αυθεντία, δεν είναι το αποκορύφωμα της επιτυχίας. Ικανή διοίκηση σημαίνει να μην αφήνεις καμία ευκαιρία για βελτίωση ανεκμετάλλευτη.

Ο ικανός διοικητής, φροντίζει εκ των προτέρων να μην δημιουργούνται προβλήματα. Έτσι είναι σίγουρος ότι δεν θα χρειασθεί η εταιρεία του να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Εάν δεν το έχει αυτό σαν γνώμονα, τότε όταν αντιμετωπίσει το πρόβλημα θα δώσει μάχη , ελπίζοντας μόνο ότι θα το ξεπεράσει.

Ο ικανός διοικητής πρέπει να γνωρίζει και να κατέχει στην φιλοσοφία του, ότι η διοίκηση δεν είναι θέμα ποσοτική αλλά οργάνωσης .

(οι νότες στην μουσική είναι μόνο πέντε, αλλά οι συνθέσεις άπειρες και το παραγόμενο έργο τους , οι μελωδίες υπέροχο.

Ο συνθέτης (διοικητής) παίζει τον μέγιστο ρόλο και οι εκτελεστές(ιεραρχία) που αυτός διαλέγει, τιμούν με την απόδοση τους το έργο (Εταιρεία) , το οποίο απολαμβάνουν οι άνθρωποι (πελάτες) και μιλούν για αυτό .

Ο  τρόπος ηγεσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλάδο, και ως εκ τούτου  οι συνάδελφοι που ασκούν διοίκηση ,δεν πρέπει να υποθέτουν  ,ότι αυτό που λειτουργεί αποτελεσματικά σε ένα οργανισμό μπορεί να βρει  άμεσα εφαρμογή στο δικό τους χώρο.

Ο ανώτερος, ΠΡΕΠΕΙ να παραχωρεί μεγαλύτερο πεδίο πρωτοβουλιών στους κατωτέρους, έτσι ώστε οι κατώτεροι ιεραρχικά, να βρίσκονται στην καρδιά της δράσης για την επίτευξη του κοινού σκοπού και της λύσης των προβλημάτων.

Σκοπός είναι ο κατώτερα ιεραρχικά, να έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει εάν χρειασθεί την τακτική που συνήθως ακολουθείται και να προτείνουν αβίαστα τυχόν αλλαγές στην ηγεσία της υπηρεσίας, σχετικά με την τακτική αλλά και με την στρατηγική επίτευξης των κοινών στόχων.

Πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να τροποποιούμε την στρατηγική μας , παίρνοντας σοβαρά υπόψη τις προτάσεις των  υφισταμένων ή των εργαζομένων .

1.Ταχύτητα:  είναι καλύτερη από την τελειότητα

Η αναποφασιστικότητα και αβεβαιότητα που μπορεί να πηγάζουν, από τον συνδυασμό ενός ταχύτατου μεταβαλλόμενου θεάτρου επιχειρήσεων με ατελή πληροφόρηση και συγκεχυμένη επικοινωνία μεταξύ των διοικούντων, είναι μέγας κίνδυνος.

Η αναποφασιστικότητα στο αντικείμενο μας, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.

Είναι καλύτερο να πάρουμε μία μέτρια απόδοση, παρά να περιμένουμε για την τέλεια απόφαση.

Μια μέτρια απόφαση, εάν ληφθεί γρήγορα έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας.

Αυτός ,είναι ο περίφημος κανόνας του 70% γιατί ελαχιστοποιεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την συγκέντρωση των πληροφοριών.

Αυτού του είδους η μεθοδολογία προάγει σκόπιμα την λήψη αποφάσεων.

2. Αξιοποίηση των πληροφοριών από όλες τις πηγές

Αυτό είναι δυνατό μόνο όταν υπάρχει τεχνολογία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών και ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ σε τακτικό πλεονέκτημα .

Συνήθως σε ένα ζωντανό κάτι θα πάει στραβά.

«Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» Pascale

Μεταφέροντας –εφοδιάζοντας τους  υφισταμένους μας με πληροφορίες και κατευθύνσεις και δίνοντας τους την δυνατότητα να ενεργήσουν σε πραγματικό χρόνο- χωρίς να είναι απαραίτητο να μεταφέρονται ερωτήσεις και εντολές προς και από την διοίκηση- διατηρώντας με άλλα λόγια το  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ πλεονέκτημα, δεν υπάρχει περίπτωση αποτυχίας αντιμετώπισης περιστατικού .

Κλειδί στην εφαρμογή αυτή είναι να έχουμε –ΟΛΟΙ- την ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε κάποιος άλλος γνωρίζει περισσότερα για μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Ο επιτυχημένος προϊστάμενος- ηγέτης- είναι αυτός που έχει  αυτοπεποίθηση και δεν αντιμετωπίζει αντίθετες απόψεις ως προσωπική απειλή, είναι αυτός που έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει ότι η ιδέα κάποιου άλλου είναι καλύτερη από την δική του .

3. Κάνοντας την συνεργασία πράξη

Συχνά , υπονομεύεται το  ομαδικό πνεύμα με συστήματα ανταμοιβής που οδηγούν στη μεροληπτική ενίσχυση μιας μονάδας σε βάρος της εταιρείας, ως συνόλου .

Σε πολλές εταιρείες, οι επιχειρηματικές μονάδες, λειτουργούν ως ανεξάρτητα φέουδα και οι Διευθυντές τους αποφεύγουν την συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών.

Το ζητούμενο είναι .όλοι οι προϊστάμενοι, όλο το προσωπικό να μοιράζεται την επιτυχία μεταξύ τους , με όλους που βοήθησαν στην επίτευξη του στόχου.

Ενισχύστε την πεποίθηση ότι ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ μετράει

Απλές κινήσεις έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Είναι αναγκαίο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο όλη η υπηρεσία να συνεστίαζεται μαζί με τα μέλη των οικογενειών και μία μόνη της .

Όταν κάνεις δικά σου τα προβλήματα των υφισταμένων σου τους οπλίζεις με δύναμη να πετύχουν.

Μόνο γνωρίζοντας τις προσδοκίες του κάθε εργαζόμενου, μπορούμε να εμπνεύσουμε την αφοσίωση που «μεταμορφώνει»

Αποδοχή των αποτυχιών και απομάκρυνση από το κεντρικό μοντέλο διοίκησης

Απολογισμός δράσης : η αξιοποίηση των υφισταμένων ή των εργαζομένων που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή υπονομεύει την ιεραρχία της Υπηρεσίας.

Με λίγα λόγια για να μπορέσει η υπηρεσία να αξιοποίησης την γνώση της πρώτης γραμμής, που αποκτούν οι υφισταμένοι σε πραγματικό χρόνο,πρέπει να εγκαταλειφθεί το μοντέλο κεντρικής διοίκησης, στην ουσία να προχωρήσουμε σε κοινωνική επανάσταση στον  Απολογισμόςδράσης

Ο Απολογισμός δράσης πραγματοποιείται μετά από κάθε σημαντικό περιστατικό,και εμπλοκή της υπηρεσίας, κάθε σημαντική ενημέρωση.

Βοηθά στην εξομάλυνση των ιεραρχικών διαφορών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Όλοι έχουν δικαίωμα λόγου, οι ανώτεροι στην ιεραρχία μαθαίνουν να ακούν τους κατώτερους.

Δημιουργείται ένα κλίμα σεβασμού και αμοιβαιότητας που διευκολύνει την μάθηση . Η αποτυχία που αποκαλύπτεται στον απολογισμό δράσης δεν μπορεί να τιμωρηθεί, να αποτελέσει μέρος του υπηρεσιακού φακέλου

Δεν μπορεί να τιμωρηθείς γιατί απέτυχες προσπαθώντας.

Τιμωρείσαι γιατί δεν προσπαθείς και γιατί δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου

Το ζητούμενο είναι να μαθαίνουν όλοι οι συμμετέχοντες από τα λάθη τους και να δεχθούν άμεσα κριτική για το τι έκαναν σωστά και τι λάθος.

Βεβαιότητα ότι οι επιδιώξεις -του ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ- είναι ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ . Η αποφασιστικότητα για την εκπλήρωση των ζητουμένων, το όραμα, η όρεξη, αποτελούν συστατικά ζωτικής σημασίας, χωρίς όμως να επαρκούν.

Πρέπει να διασαφηνίζονται οι στόχοι που θέλετε να επιτευχθούν, χωρίς να καθοδηγείται το προσωπικό  ΑΚΡΙΒΩΣ για τον τρόπο που θα το πετύχουν, δώστε στο προσωπικό της πρώτης γραμμής την ελευθερία που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της  ανώτερης πληροφόρησης .

Η εν λευκώ μεταβίβαση εξουσίας στους υφισταμένους δεν σημαίνει ότι τους εγκαταλείπουμε στην τύχη τους .

Πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε να πετύχουν.

Καμία καινοτομία δεν έχει τύχη, εάν δεν μπορεί να βασιστεί στην επαγγελματικότητα των  εμπλεκομένων

Κάντε ένα σχόλιο