Η Στρατονομία δεν θα συλλαμβάνει τους ανυπότακτους Έλληνες του Εξωτερικού που έρχονται για να ψηφίσουν στις Δημοτικές Εκλογές, εκτός βέβαια από τους λιποτάκτες. Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης “Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος” (ΦΕΚ 1613/05 Οκτωβρίου 2010, τ.Β’), η οποία αφορά στην προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.
Διαβάστε την απόφαση

Κάντε ένα σχόλιο