Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της εταιρείας General Electric Aviation με αρμόδιο προσωπικό ΓΕΝ/Δ4 με σκοπό τη παρουσίαση νέου τεχνικού εκπροσώπου κ. Mark Riley και θεμάτων τεχνικής υποστήριξης κινητήρων των Ε/Π S-70.

Στην εν λόγω συνάντηση παρέστησαν ο Διευθυντής ΓΕΝ/Δ4 ενώ εκπρόσωποι της εταιρείας General Electric Aviation ήταν οι κ. M. Riley, D. Vitek και Ε. Σιταρένιος.

Κάντε ένα σχόλιο