Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) χαρακτηρίζονται πλέον οι πάλαι ποτέ Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών δηλαδή η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), η Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) και η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ). Με τον τρόπο αυτό οι Σχολές Υπαξιωματικών κατατάσσονται επίσημα στην Ανώτερη Εκπαίδευση αλλά βέβαια δεν είναι ισότιμες με τα ΤΕΙ αφού αυτά κατατάσσονται στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Με τον ίδιο νόμο η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) κατατάσσονται στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) διότι μέχρι σήμερα το καθεστώς τους ήταν ασαφές τυπικά αλλά προφανώς πανεπιστημιακού επιπέδου.

Με τον τρόπο αυτό όμως αν και δεν έχει διατυπωθεί ρητά προφανώς οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ δεν μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακά αλλά ούτε και να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για πανεπιστημιακή σχολή η σχολή των ΤΕΙ αφού οι διετείς τους ανώτερες σπουδές δεν τους δίνουν αυτό το δικαίωμα. Θα πρέπει να δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε κάποιο ΑΣΕΙ ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα των μεταπτυχιακών και των κατατακτηρίων σε ΑΕΙ. Φυσικά ούτε και με το προηγούμενο καθεστώς προβλέπονταν η δυνατότητα των αποφοίτων των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές η να καταταχθούν σε πανεπιστημιακή σχολή. Σε κάθε περίπτωση όμως κατά κανόνα οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ όταν εισαχθούν σε ΑΣΕΙ λόγω της ωριμότητας τους και της πλήρους διαμορφωμένης στρατιωτικής προσωπικότητάς τους έχουν καλύτερες επιδόσεις από τους άλλους πρωτοετείς των ΑΣΕΙ. Σε κάθε περίπτωση οι απόφοιτοι των ΑΣΣΥ δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους αποφοίτους των ΤΕΙ όσον αφορά το επίπεδο παιδείας και σίγουρα θα έπρεπε να τους δίνεται η δυνατότητα να εγγράφονται στα ΤΕΙ με κατατακτήριες.  Ιδιαίτερα η σημερινή Ηγεσία του ΓΕΣ πολύ συχνά έχει τονίσει την μεγάλη σημασία των μικρών Ηγητόρων στον Ελληνικό Στρατό και την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για τα Στελέχη αυτά κατά συνέπεια ίσως υπάρξει νέα αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης στη ΣΜΥ και στα άλλα ΑΣΣΥ.

Κάντε ένα σχόλιο