Η παύση λειτουργία του ΚΕΝ Νιγρίτας ώθησε την Βουλευτή κα Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα να καταθέσει ερώτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΝ του Στρατού Ξηράς και τις επιπτώσεις τους. Στην απάντηση που έλαβε αναφέρονταν τα εξής:

Το ΓΕΣ στο πλαίσιο της Μελλοντικής Δομής Δυνάμεων, προέβη στην παύση λειτουργίας αριθμού ΚΕΝ, μεταξύ των οποίων και του 563 ΤΠ στη Νιγρίτα Σερρών.

Για το 563 ΤΠ έχει αποφασισθεί η λειτουργία του ως Πτέρυγα Εκπαιδεύσεως Στελεχών (Π.Ε.Σ.) της 10ης ΤΑΞΠΖ και Μονάδα Εκπαιδεύσεως Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΒ).

Συνεπώς η παύση λειτουργίας του 563 ΤΠ ως ΚΕΝ, δεν επιφέρει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία καθώς θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Π.Ε.Σ. και Κέντρο ΥΒ.

Ερώτηση 4432/5-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με απάντηση σας στο σχετικό ερώτημα η συνέχιση της λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ΚΕΝ του Σ. Ξ., θα εξετασθεί από την Στρατιωτική Ιεραρχία στο πλαίσιο της μελέτης για την Μελλοντική Δομή Δυνάμεων του Σ. 3. 2010-2025, η οποία θα εκπονηθεί εντός του τρέχοντος έτους, λαμβανομένων υπ’oψιν της δημοσιονομικής κατάστασης σε συνδυασμό με τις όποιες ανάγκες της τοπικός κοινωνίας, της ορθολογιστικής διαχείρισης των διατιθεμένων πόρων σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και των διατιθεμένων πιστώσεων, προς όφελος της εκπαίδευσης των στρατευσίμων και του κοινωνικού συνόλου.

Επειδή λοιπόν χρέος της Πολιτείας είναι η στήριξη και προστασία της ελληνικής περιφέρειας, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στη συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Νεοσύλλεκτων στα Θερμά Νιγρίτας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Αν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που αφορά τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς;
2. Αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία (Νιγρίτα) από την αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Νεοσύλλεκτων Θερμών Νιγρίτας;

H Βουλευτής

Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα

Κάντε ένα σχόλιο