Από 11 έως και 15 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιείται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσομοίωσης Εθνικής Άμυνας (ΚΕΠΕΑ), ενημερωτικό σεμινάριο για έξι στρατιωτικά στελέχη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), κατόπιν αιτήσεώς τους και εκτός διμερούς Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας 2010.

Το ΚΕΠΕΑ εντάσσεται μαζί με τη Διεύθυνση Μετεξέλιξης (ΔΙΜΕΤ) και τη Διεύθυνση Διακλαδικού Δόγματος (ΔΙΔΔΟ), στο Κέντρο Μετεξέλιξης (ΚΕΜΕΤ), το οποίο έχει ως αποστολή τη συνεχή προαγωγή της επιχειρησιακής ικανότητας των ΕΔ, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, της ανάπτυξης νέων δυνατοτήτων, δογμάτων και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.

Κάντε ένα σχόλιο