Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά παράδοση έχει μια εντατική και υψηλού επιπέδου θερινή εκπαίδευση. Αντίστοιχη είναι και η εκπαίδευση της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ στο West Point.

YouTube Preview Image

Στο βίντεο εποχής που παρατίθεται αναλύεται η εκπαίδευση των Αμερικανών «Ευελπίδων» πριν από τρεις δεκαετίες. Οι παλιοί απόφοιτοι της ΣΣΕ θα συγκρίνουν τη δική τους εξαιρετική εκπαίδευση με αυτή των ΗΠΑ και οι νεότεροι θα ενημερωθούν για την στρατιωτική εκπαίδευση στο West Point το 1974.

Κάντε ένα σχόλιο