Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 στην αίθουσα συνεδρίων της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε), έλαβε χώρα η επίσημη τελετή ανακήρυξης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Βασίλειου Κλόκοζα ως τακτικού μέλους της Α.ΑΚ.Ε, μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Α.ΑΚ.Ε Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Νικόλαος Νόκας απένειμε στον κ. Α/ΓΕΑ τιμητικό Δίπλωμα και το σήμα της Ακαδημίας.

Κάντε ένα σχόλιο