Την 1 Οκτωβρίου 2010, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος κ. Φραγκούλης Φράγκος, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροβολικού, στο Μεγάλο Πεύκο. Κατά την διάρκεια της παραμονής του, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες της Σχολής και έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό της Σχολής και τους σπουδαστές.

Σύντομη Ιστορία της Σχολής Πυροβολικού
Το έτος 1828, συστήθηκε για πρώτη φορά, στο Τάγμα Πυροβολικού που είχε έδρα το Ναύπλιο, το «Σχολείο Πυροβολικής» με Διευθυντή το Γάλλο Ταγματάρχη Πωζιέ. Το Σχολείο αυτό με τη Σχολή Ευελπίδων καταργήθηκαν το 1829 και συγκροτήθηκε το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο.
2. Το έτος 1853, συστήθηκε πάλι στο Τάγμα Πυροβολικού Ναυπλίου, Σχολείο Αξιωματικών στο οποίο φοιτούσαν Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί, καθώς και οι Ανθυπασπιστές που αποφοιτούσαν από τη ΣΣΕ.
3. Από το 1885 συστήθηκε στην Αθήνα Σχολείο Bολής Πυροβολικού που υπαγόταν στο Υπουργείο Στρατιωτικών. Αυτό λειτούργησε κατά διάφορα χρονικά διαστήματα μέχρι το 1912.
4. Το 1917 συστήθηκε το Σχολείο Βολής Πυροβολικού που δε λειτούργησε τελικά, επειδή κηρύχθηκε επιστράτευση.
5. Από το 1924 και μέχρι το 1928, λειτούργησαν διαδοχικά διάφορα Σχολεία (Τμήματα) Πυροβολικού, που υπάγονταν, με διάφορες κάθε φορά ονομασίες, στην Επιθεώρηση Πυροβολικού.
6. Το 1928 συστήθηκε και πάλι στην Αθήνα η Σχολή Εφαρμογής Πυροβολικού, στην οποία εντάχθηκαν και τα διάφορα Σχολεία (Τμήματα) Πυροβολικού, που λειτουργούσαν από του έτους 1924. Η Σχολή αυτή λειτούργησε στην Αθήνα μέχρι το 1940, οπότε διαλύθηκε κηρυχθέντος του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
7. Το 1942 συστήθηκε στη Μέση Ανατολή η Σχολή Πυροβολικού, που με διάφορες μορφές λειτούργησε μέχρι το 1944, υπαγόμενη στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ισμαηλίας.
8. Από 16-2-1945 συστήθηκε Σχολή Πυροβολικού στην Αθήνα (Γουδί) που τελικά μεταστάθμευσε την 1 – 5 – 46 στην Ν. Πέραμο Αττικής (Μ. Πεύκο) όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Κάντε ένα σχόλιο