Υπάρχει πρόβλημα στην αδειοδότηση οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου Καστελίου, αλλά και συγκεκριμένα στις περιοχές της Κασταμονίτσας και της Αγίας Παρασκευής; Προτίθεται το ΥΠΕΘΑ να παραθέσει, τους όρους οικοδόμησης των ακινήτων προς οικοδόμηση στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου Καστελίου; ρωτάει ο Βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης στη Βουλή.

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την ανέγερση οικοδομών στο Δήμο Καστελίου το ΥΠΕΘΑ δήλωσε :

Η διαδικασία έγκρισης του ύψους κατασκευών πέριξ των αεροδρομίων προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία (Ν.1577/1985-ΓΟΚ’85, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2831/2000-ΓΟΚ’2000) και για τον σχετικό έλεγχο γίνεται εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο [Παράρτημα (Annex) 14, τόμος Ι του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Αεροδρομίων-Σχεδιασμού και λειτουργιών αεροδρομίου»], οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 1816Β/11-9-2007).

Η τελική αδειοδότηση της προς ανέγερση οικοδομής, γίνεται από τις κατά τόπους πολεοδομίες, που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, από την οποία προβλέπεται η απαίτηση της έγκρισης του ύψους της εκάστοτε οικοδομής/κατασκευής από την αρμόδια αεροπορική αρχή (ΥΠΑ ή Π.Α.).

Στην περιοχή του Καστελίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης εφαρμόζονται τα ανωτέρω όπως και σε όλη την επικράτεια για περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Η Πολεμική Αεροπορία δεν ευθύνεται για τυχόν παράλειψη της διαδικασίας αυτής κατά το παρελθόν και την έκδοση οικοδομικών αδειών δίχως την γνωμάτευση της αρμόδιας αεροπορικής αρχής, όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

Ερώτηση 4710/7-10-10 της Βουλής των Ελλήνων

Σε αναμονή απάντησης εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τις προθέσεις του για νέα αναβολή δημοπράτησης του έργου της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, προκύπτουν νέα θέματα στις οικιστικές περιοχές που εκτείνονται περιμετρικά του αεροδρομίου, όπως είναι αυτές της Κασταμονί,τσας και της Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες περιοχές ετέθη ξαφνικά θέμα από την Πολεμική Αεροπορία, σχετικά με το ύψος της οικοδομής. Ως εκ τούτου, στο Καστέλι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα, καθώς ουσιαστικά καμία οικοδομή δεν θα γίνεται στην ευρύτερη περιοχή εάν δεν υπάρχει η σχετική άδεια από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Συγκεκριμένα το νέο πρόβλημα προέκυψε από μία αίτηση ιδιώτη που ήθελε να κάνει οικοδομή στην Κασταμονιτσα που απέχει 7 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και μέχρι σήμερα όλα τα χαρτιά του ήταν τυπικά. Η πρώτη γνωμοδότηση από την Αεροπορία ήταν αρνητική και μετά τις αντιδράσεις τόσο του ιδιώτη όσο και του Δήμου αναγκάστηκαν να στείλουν από το ΓΕΑ στις 18 Σεπτεμβρίου έναν τοπογράφο προκειμένου να κάνει αυτοψία. Έκτοτε δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Επισημαίνεται, δε, ότι παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις και των τοπικών φορέων για το θέμα, ουδεμία απάντηση έχει δοθεί από το ΓΕΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Υπάρχει πρόβλημα στην αδειοδότηση οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου Καστελίου, αλλά και συγκεκριμένα στις περιοχές της Κασταμονίτσας και της Αγίας Παρασκευής;

2. Προτίθεστε να μας παραθέσετε, τους όρους οικοδόμησης των ακινήτων προς οικοδόμηση στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου Καστελίου;

Ο Βουλευτής

Λευτέρης Αυγενάκης
<

Κάντε ένα σχόλιο