Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, σε σχέση με ανεπίσημο εκτενές ενημερωτικό σημείωμα που φέρεται να αποδίδει τις θέσεις της Abu Dhabi Mar για τη μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΕΝΑΕ, από τη Διεύθυνση Ενημέρωσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανακοινώνονται τα εξής:

1. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχει ήδη συμφωνηθεί επίσημη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Εκτελεστικού Πρόεδρου της Abu Dhabi Mar κ. Ισκαντάρ Σάφα την Παρασκευή στις 14.00 προκειμένου να αντιμετωπιστούν με εκατέρωθεν καλή πίστη και στο πλαίσιο των σαφών όρων της σύμβασης της 30.9.2010 που ταυτίζεται κατά περιεχόμενο με το ν. 3883/2010, είναι αδιανόητο να πιστέψει κανείς ότι έχει κυκλοφορήσει με την έγκριση της Abu Dhabi Mar ένα παρόμοιο σημείωμα.

2. Σε κάθε περίπτωση ο συντάκτης του σημειώματος έχει απόλυτο δίκιο όταν τονίζει τη σημασία που έχει η επίσημη ανακοίνωση ενός αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) εκ μέρους της νέας ιδιοκτησίας των ΕΝΑΕ προκειμένου να διασφαλιστεί το μέλλον των ναυπηγείων και των θέσεων εργασίας καθώς θα ήταν αδιανόητο και αντίθετο με τις δεδηλωμένες προθέσεις της Abu Dhabi Mar, το μέγεθος και το διεθνές κύρος της, να βασίζεται το μέλλον των ναυπηγείων μόνον ή κυρίως στις παραγγελίες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Άλλωστε, τα εξοπλιστικά προγράμματα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αποφασίζονται και προωθούνται κατά νόμο υπό τον απόλυτο έλεγχο της Βουλής και προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυστηρά επιλεγμένες επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού, όπως και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Abu Dhabi Mar , όπως δηλώθηκε από τον κ. Ισκαντάρ Σάφα ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τη διαδικασία της ψήφισης του νόμου 3883/2010 είναι η παρουσία της σε 52 χώρες και σε 52 διαφορετικά Πολεμικά Ναυτικά ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της λεκάνης της Μεσογείου.

3. Το ζήτημα της επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων προς τα ΕΝΑΕ σε παλαιότερες εποχές, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες κατά το κοινοτικό δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευθετήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση μέσα από μία εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετείχαν, τόσο η ΤΚΜS όσο και η Abu Dhabi Mar , η οποία γνωρίζει αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την ΕΕ. Συμπτωματικώς σήμερα, ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Ε..Ε κ. Χοακίν Αλμούνια, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που κοινοποιείται και στον Υπουργό Οικονομικών, επιβεβαιώνει επισήμως τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί φέτος το καλοκαίρι και προδιαγράφει τη διαδικασία της εφαρμογής της στην οποία βεβαίως θα μετάσχουν και τα ΕΝΑΕ υπό τη νέα ιδιοκτησία τους.

4. Η οριστική σύμβαση της 30.9. 2010 υπεγράφη από τα συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Abu Dhabi Mar, εν γνώσει του περιεχομένου της. Οι όροι υπό τους οποίους πρέπει να πραγματοποιηθεί το Closing και να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή είναι συγκεκριμένοι. Στη σύμβαση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε θέματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις ή τα μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι συμβατικά προβλεπόμενες προϋποθέσεις για το Closing πρέπει να έχουν πληρωθεί μέχρι τις 22.10.2010.

5. Η οριστική σύμβαση προβλέπει, όπως συνήθως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές, ότι η ΤΚΜS/ ΗDW θα μεταβιβάσει το 75,1% των μετοχών των ΕΝΑΕ στην Abu Dhabi Mar ή σε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση (affiliated company) καθώς όλοι οι μεγάλοι όμιλοι οργανώνουν την παρουσία τους σε κάθε χώρα μέσω θυγατρικών η συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι μία επιχείρηση επιλέγει να δράσει μέσω θυγατρικής ή μέσω συνδεδεμένης επιχείρησης δεν σημαίνει ότι δεν μετέχει πραγματικά στη σύμβαση ή ότι δεν αναλαμβάνει τις σχετικές ευθύνες. Άλλωστε αντισυμβαλλόμενος της σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο είναι η Abu Dhabi Mar . Και αυτό το οποίο αναμένεται είναι να ακριβώς η μεταβίβαση των μετοχών από την ΤΚΜS/ΗDW στoν όμιλο Abu Dhabi Mar (είτε στην Abu Dhabi Mar την ίδια είτε σε συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση που θα υποδειχθεί από αυτήν και άρα θα συνδέεται με αυτήν μετοχικά και δικαιοπρακτικά).

6. Είναι τελείως περιττό να γίνεται συζήτηση για αυτονόητα πράγματα. Προφανώς ένα ναυπηγείο δεν μπορεί να είναι αποκλεισμένο από τη θάλασσα και προφανώς ο αιγιαλός των ναυπηγείων καθώς και δημόσιες γαίες που βρίσκονται στην ίδια περιοχή θα εξακολουθήσουν να είναι παραχωρημένες κατά χρήση στο νομικό πρόσωπο των ΕΝΑΕ, όπως συμβαίνει δεκαετίες τώρα.

7. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της οριστικής σύμβασης και της εκτελεστικής συμφωνίας μέχρι τις 22.10.2010 θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί οι τακτικοί φορολογικοί έλεγχοι των ανέλεγκτων χρήσεων για το νομικό πρόσωπο τ ων ΕΝΑΕ. Πουθενά η σύμβαση δεν προβλέπει κάποιο είδος φορολογικής χάρης ή φορολογικής αμνηστίας γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και θα συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση ανοίγοντας ένα νέο κύκλο αμφισβητήσεων. Άλλωστε αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τη σχέση μεταξύ της ΤΚΜS και της Abu Dhabi Mar και όχι το ελληνικό δημόσιο. Το νομικό πρόσωπο των ΕΝΑΕ εξακολουθεί να είναι ένα και το αυτό και αυτό είναι που έχει τις φορολογικές υποχρεώσεις. Το σχετικό ζήτημα πάντως, εάν πρέπει να διευθετηθεί συμβατικά πρέπει να διευθετηθεί μεταξύ της γερμανικής και της αραβικής πλευράς και όχι με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου. Κατά μείζονα λόγο το ίδιο ισχύει και για τυχόν ποινικές ευθύνες οι οποίες διερευνώνται από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης και δυνάμει εισαγγελικής παραγγελίας ενεργεί το ΣΔΟΕ όχι ως φορολογικό όργανο αλλά ως προανακριτικός υπάλληλος. Τα σχετικά ζητήματα άπτονται της αναζήτησης ποινικών ευθυνών φυσικών προσώπων και όχι των φορολογικών υποχρεώσεων του νομικού προσώπου της ΕΝΑΕ. Άρα είναι ζητήματα που σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την Abu Dhabi Mar ή τη συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση που θα αναλάβει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΝΑΕ.

Κάντε ένα σχόλιο