Στα πλαίσια της ανύψωσης του ηθικού των Δοκίμων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ η Διοίκηση της Σχολής κάλεσε τραυματίες πολέμου του Αμερικανικού Στρατού για ένα ακόμη άθλο.

YouTube Preview ImageΟι τραυματίες που είχαν τεχνητά μέλη δοκίμασαν και πέρασαν ένα τμήμα του στίβου μάχης της Σχολής δίνοντας ένα σημαντικό μάθημα υψηλού ηθικού και ανδρείας στους Δοκίμους.

Κάντε ένα σχόλιο