Σε ότι αφορά τη σύμβαση υπ΄αριθμ. 051Α/2003 [Προμήθεια 34.000 (+10.000 option) Πιστόλια 9Χ19mm USP COMPACT],βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία οριστικοποίησης προστίμου για εκπρόθεσμες παραδόσεις συμβατικών υλικών, η οποία δεν αποτελεί προϋπόθεση πληρωμής προσκομισθέντων υλικών, καθόσον σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 «Ποινικές Ρήτρες», παράγραφος 3, της Σύμβασης, η είσπραξη των επιβληθέντων ρητρών κάθε πληρωμής δύναται να γίνει με παρακράτηση των αντιστοίχων ποσών κατά τις αποπληρωμές των επόμενων τμηματικών παραδόσεων. Μέχρι σήμερα, επί συνόλου 29.000 παραδοθέντων πιστολιών, έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ΕΠΑ για 26.500 πιστόλια, για τα οποία η εταιρεία έχει προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ΕΠΑ για τα υπόλοιπα 2.500 πιστόλια, για τα οποία η εταιρεία δεν έχει προσκομίσει τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 3181/22-9-2010 της Βουλής των Ελλήνων:

Στην Ερώτησή μου και ΑΚΕ 13199/763/15-7-2010 με θέμα τις οφειλές προς τους εργαζόμενους της εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα» (Ε.Α.Σ), τις ανείσπρακτες οφειλές τρίτων προς την εταιρεία Ε.Α.Σ και γενικότερα την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, στις 20 Αυγούστου 2010 μου απαντήσατε μεταξύ άλλων:

«Είμαστε σε μια φάση ανασυγκρότησης των ΕΑΣ προκείμενου να εξετάσουμε τι μπορεί αυτή τη στιγμή να ολοκληρωθεί από προμήθειες και τι μπορούμε να δώσουμε στο μέτρο του δυνατού από το ΥΪΠΕΘΑ για κατασκευή στα ΕΑΣ, Βρισκόμαστε σε επαφή με ενδιαφερόμενες εταιρείες ευρωπαϊκές και των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένουμε προτάσεις τους για στρατηγικές συνεργασίες με τα ΕΑΣ, στο πλαίσιο των κυβερνητικών αποφάσεων και σε στενή συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Οι ανωτέρω συνεργασίες θα γίνουν μέσα από ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης ενδιαφέροντος και θα συμβάλουν στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος, της διαφάνειας και των θέσεων εργασίας των ΕΑΣ.

Το χρέος των ΕΑΣ σε ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ ανέρχεται στο ποσό των οκτώ (8) εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εμπρόθεσμα (έως 31 Αυγ 2010) ή θα γίνει σχετική ρύθμιση του χρέους.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει 500.000 ευρώ ενώ 1,8 εκατομμύρια ευρώ που οφείλονταν από παραγγελία οπλισμού της ΕΛΑΣ εισπράχτηκαν σε χρόνο ρεκόρ τον Ιούλιο.

Οι απαιτήσεις της εταιρείας από οφειλές τρίτων ανέρχονται στο ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Οφειλή συγκεκριμένης εταιρείας ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ θα εισπραχθεί πολύ σύντομα και αυτό μετά από συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Τι σχεδιασμό έχει η πολιτική ηγεσία για την ανασυγκρότηση της εταιρείας Ε.Α.Σ και με τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης;

2. Τι παραγγελίες μπορεί να δώσει άμεσα το ΥΠ.ΕΘ.Α στα Ε.Α.Ι και πότε;

3. Με ποιες αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες βρίσκεται το Υπουργείο σε επαφή για στρατηγικές συνεργασίες με τα Ε.Α.Σ; Σε τι επίπεδο σχεδιάζονται αυτές οι στρατηγικές συνεργασίες και ποια τα εκτιμώμενα οφέλη για τα Ε.Α.Σ; Τι ρόλο έχει το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτές τις επιδιωκόμενες στρατηγικές συνεργασίες με αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες;

4. Εξοφλήθηκε το χρέος οκτών εκατομμυρίων ευρώ των Ε.Α.Σ σε εισφορές προς το ΙΚ.Α στην ανωτέρω ημερομηνία( έως 31-8-2010) ή έγινε ρύθμιση του;

5. Πότε θα εισπραχθεί η οφειλή 500.000 ευρώ από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

6. Γιατί δεν έχουν εισπραχθεί οι οφειλές τρίτων προς τα Ε.Α.Σ ποσού 13 εκατομμυρίων ευρώ; Πότε θα εισπραχθεί;

7. Γιατί δεν έχει εισπραχθεί η οφειλή ύψους 7,8 εκατομμυρίων ευρώ συγκεκριμένη εταιρεία; Για ποια εταιρεία πρόκειται; Με τι «συντονισμένες ενέργειες και παρεμβάσεις» θα εισπραχθεί και πότε;

Ο Ερωτών βουλευτής

Νίκος Νικολόπουλος

Κάντε ένα σχόλιο