Η καθυστέρηση πληρωμής του μερίσματος Δ΄ τριμήνου έτους 2010 οφείλεται στην έλλειψη ταμειακής ρευστότητας του ΜΤΣ και πραγματοποιήθηκε την 27η Οκτωβρίου 2010 με κάλυψη ολόκληρου του ποσού από το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως είναι γνωστό, ο οικονομικός απολογισμός του ΜΤΣ τα τελευταία έτη είναι ελλειμματικός και δεδομένου ότι το ταμείο αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας, γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να εξοφληθούν οι συσσωρεμένες υποχρεώσεις του. Συνολικά οι οφειλές του ΜΤΣ ανέρχονται σε 340 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 152 εκατ. προς το Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη βρισκόμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση του ζητήματος.

Στόχος μας είναι ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΜΤΣ, ώστε να αποκτήσει βιωσιμότητα.

Αυτά απάντησε το ΥΕΠΘΑ στην ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή κ. Γιώργου Καρασμάνη που ακολουθεί:

Όπως είναι γνωστά, κάθε τρίμηνο οι συνταξιούχοι αστυνομικοί και στρατιωτικοί λαμβάνουν ένα μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Η πληρωμή των χρημάτων που αναλογούν στο μέρισμα αυτό των συνταξιούχων γίνεται κανονικά κάθε 5η του σχετικού μήνα.

Επειδή η προγραμματισμένη πληρωμή του Οκτωβρίου, μέχρι και σήμερα 22 του μηνός, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, γεγονός που έχει επιφέρει μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία στους συνταξιούχους αυτούς, δεδομένου δε ότι το μέρισμα αυτό αποτελεί σημαντικό συμπλήρωμα της σύνταξης τους.

Επειδή με την καθυστέρηση αυτή εκτρέπεται, ο οικογενειακός προγραμματισμός των συνταξιούχων, η οικονομική κατάσταση των οποίων έχει ήδη επιβαρυνθεί από τις περικοπές των συντάξεων, των δώρων και των επιδομάτων αδείας.

ΕΡΩΤΆΤΑΙ ο κύριος Υπουργός,

1. Για ποιο λόγο δεν έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα τα χρήματα του μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού στους συνταξιούχους στρατιωτικούς και αστυνομικούς;

2. Εάν εγγυάται ότι στο μέλλον θα μπορεί το Μετοχικό Ταμείο Στρατού να ανταποκρίνεται στην εμπρόθεσμη καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους συνταξιούχους, όπως άλλωστε συνέβαινε μέχρι σήμερα;

Κάντε ένα σχόλιο