Στις 26 Νοεμβρίου 2010 και στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενημερώσεων, διοργανώθηκε  ημερίδα για τη διευκόλυνση του έργου των διαπιστευμένων στην Ελλάδα ΑΚΑΜ, Βοηθών ΑΚΑΜ και ΣΝΑΑ.

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο ΓΕΕΘΑ και περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

• Μετεξέλιξη στις ΕΔ

• Νέος Νόμος 3883/2010 (Αναδιοργάνωση και Θέματα Προσωπικού)

• Εξελίξεις σε θέματα Αμυντικού Σχεδιασμού-Νέος Νόμος 3883/2010 (Εξοπλιστικά Προγράμματα)-Διαλειτουργικότητα στις ΕΕΔ

• Αμυντική Πολιτική-Εξελίξεις

• Προγράμματα Στρατιωτικής Συνεργασίας

• Συμμετοχή της χώρας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις

• Οργάνωση – Δυνατότητες-Τρέχουσες & Μελλοντικές Δραστηριότητες

• Θέματα Κυβερνοάμυνας

ΠΗΓΗ ΓΕΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο