Στο πλαίσια της πραγματοποίησης έργων υποδομών σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές προσωπικό της 95 ΑΔΤΕ στη Ρόδο και της 80 ΑΔΤΕ στη Κω, πραγματοποίησαν τις παρακάτω εργασίες: Στις μικρονήσους Φαρμακονήσι και Καλόλιμνο κατασκευάζονται 8 ανεμογεννήτριες (5 στο Φαρμακονήσι και 3 στην Καλόλιμνο) οι οποίες θα συνεργάζονται με 6 συστοιχίες φωτοβολταϊκών συλλεκτών, συνολικής ισχύος 22,5 KW προκειμένου να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη όλων των πηγών ενέργειας που θα παρέχουν ρεύμα.

Στη μικρονήσο Ρω κατασκευάστηκε προβλήτας για τη διευκόλυνση αποβίβασης του προσωπικού και των εφοδίων. Ο προβλήτας έχει μήκος 30 μέτρων, πλάτος 2,10 μέτρων. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε την 27 Οκτωβρίου 2010. Επιπρόσθετα κατασκευάστηκαν κατάλληλες υποδομές για την ηλεκτροδότηση μέσω φωτοβολταϊκών συλλεκτών και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Αντίστοιχος προβλήτας μήκους 9 μέτρων και πλάτους 1,90 μέτρων κατασκευάστηκε στη μικρoνήσο Στρογγύλη.

ΠΗΓΗ ΓΕΣ

Κάντε ένα σχόλιο