Καθημερινή αυτόματη ανανέωση των πρόσφατων προκηρύξεων, διαγωνισμών και υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας με τους κατάλληλους δεσμούς προκειμένου να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες αν το επιθυμείτε.
[hungryfeed url=”http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=4&format=raw”]

Κάντε ένα σχόλιο