Είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε βιβλία Στρατηγών σε θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας και Στρατηγικής με τη μορφή ιστορικών αφηγήσεων αλλά πολύ σπάνια βλέπουμε ένα τεχνοκρατικό πόνημα υψηλής Στρατηγικής όπως η μονογραφία του Στρατηγού Δρ. Φραγκούλη Φράγκου.
Το βιβλίο αυτό ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο αναλύοντας την πολιτική και στρατιωτική δομή του Ελληνικού Κόσμου των αρχών του 5ου αιώνα, δίνοντας απίστευτες λεπτομέρειες για το τεχνολογικό επίπεδο των όπλων και του στρατού της περιόδου εκείνης. Εκατοντάδες αναφορές πολιτικών, στρατηγών, πόλεων, λαών και μαχών τεκμηριώνουν τα επιχειρήματα του βιβλίου έτσι ώστε κάθε σελίδα να προσφέρει στον αναγνώστη πληροφορίες που προέρχονται από πλήθος άλλων σχετικών πονημάτων (μετρήσαμε μέχρι και δέκα αναφορές ανά σελίδα!)
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται «η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών» με λεπτομέρειες και πλήθος αναφορών, καθώς και η σχετική στρατιωτική τους υποδομή. Ιδιαίτερη εντύπωση κάνει η τεχνική ανάλυση του βιβλίου σε θέματα οπλικής επιστήμης της περιόδου εκείνης με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανάλυση της «μυριοστύος» δηλαδή της διάταξης μάχης των τοξοτών των Περσών (σελ 114). Εκεί ο συγγραφέας κάνει λεπτομερείς υπολογισμούς της ταχυβολίας και ανάλυσης στόχων των βελών που θυμίζουν σύγχρονους υπολογισμούς πολλαπλών πυρών αφού οι βασικές αρχές είναι ίδιες.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Ιωνική επανάσταση και οι σχετικές πολεμικές επιχειρήσεις με λεπτομερείς αναλύσεις του οπλισμού και της σχετικής στρατηγικής.

Στο τέταρτο κεφάλαιο ο Αρχηγός ΓΕΣ αφήνει να φανεί όλη η εμπειρία του σε θέματα πολεμικής τεχνολογίας και τακτικής. Παραθέτει χάρτες και διαγράμματα που είτε προέρχονται από ιστορικά κείμενα είτε τους κατασκεύασε ο ίδιος ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές (πχ ένθετο μεταξύ σελ 163-164). Για τους σπουδαστές και αποφοίτους της ΣΕΘΑ, της ΑΔΙΣΠΟ, της ΣΔΙΕΠ κλπ το βιβλίο αυτό θα τους δείξει πως εφαρμόζονται στην πράξη οι επιτελικές ασκήσεις επί χάρτου που εκτελούν ή εκτέλεσαν στις σχολές. Οι επιτελικοί χάρτες της μάχης του Μαραθώνα και η ανάλυση όλων των επιθέσεων αποτελούν ένα μοναδικό δείγμα στρατιωτικής επιστήμης και θα επιμορφώσουν πολλές νεότερες γενιές στρατιωτικών.

Το επίμετρο στο τέλος του βιβλίου συμπληρώνει τις υποσημειώσεις που υπάρχουν στις σελίδες του βιβλίου για όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Ακόμη, μετά τις σημαντικότερες βιογραφίες που παρατίθενται στο τέλος του βιβλίου, ακολουθεί ένας ποταμός από επιστημονικές αναφορές και πηγές που χρησιμοποίησε ο Στρατηγός Φραγκούλης Φράγκος προκειμένου να θεμελιώσει ένα από τα σημαντικότερα πονήματα στρατιωτικής επιστήμης και τέχνης.

Αν είστε συνηθισμένοι σε εκλαϊκευμένα αναγνώσματα στρατιωτικής ιστορίας που περιστασιακά γράφουν ορισμένοι φιλότιμοι στρατιωτικοί (κυρίως απόστρατοι) τότε θα βρεθείτε προ εκπλήξεως όταν ανοίξετε το βιβλίο αυτό.

Μην περιμένετε να διαβάσετε ένα εκλαϊκευμένο ανάγνωσμα που θα σας διηγηθεί μια ακόμη στρατιωτική ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μονογραφία Στρατιωτικής Επιστήμης που αποτελεί μια Διδακτορική Διατριβή από μόνη της.

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη ότι ο συγγραφέας της μονογραφίας αυτής που εισήλθε πρώτος στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, διακρίθηκε και αρίστευσε ως Έυελπις και αποφοίτησε και πάλι πρώτος αναγορεύθηκε Διδάκτορας Γεωπολιτικής με το σπαθί του.

Κάντε ένα σχόλιο