Με όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για διαφάνεια και διασφάλιση των χρημάτων του ελληνικού λαού διενεργείται η προμήθεια των πυρομαχικών αρμάτων Leopard 2 του Στρατού Ξηράς, τονίζει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., κ. Ιωάννη Κοραντή.

Μάλιστα, υπογραμμίζει ο κ. Μπεγλίτης, σύμφωνα με το νόμο θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις με τη γερμανική Κυβέρνηση, με στόχο την περαιτέρω μείωση της τελικής τιμής των βλημάτων 120 mm, όπως είναι η σαφής εντολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ συμπληρώνει ότι καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το τελικό κόστος της προμήθειας, αφού έχει γίνει μόνο εκτίμηση του συνολικού κόστους για προϋπολογιστικούς λόγους.

Παράλληλα, η διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας, αναμένεται να επηρεάσει θετικά και την τελική τιμή της αρχικής ποσότητας πυρομαχικών που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες του ΓΕΣ.

«Με τη διαδικασία αυτή, η Κυβέρνηση δρομολόγησε με τον πλέον διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο την επίλυση ενός σοβαρού και χρονίζοντος προβλήματος που σχετίζεται με την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων», τονίζει στην απάντησή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σχετικά με τους ισχυρισμούς του κ. Κοραντή ότι για τα εν λόγω πυρομαχικά η Ελλάδα πρόκειται να καταβάλλει το διπλάσιο τίμημα απ’ ό,τι η Τουρκία, που προμηθεύτηκε ίδιου τύπου πυρομαχικά, ο κ. Μπεγλίτης επισημαίνει στην απάντησή του ότι ο συγκεκριμένος τύπος βλήματος (DM63) παρέχεται διεθνώς με τις ίδιες προδιαγραφές για όλες τις χώρες, καθώς έχει καθορισμένο αριθμό ονομαστικού (NSN), αλλά τα βλήματα που παρέχονται στη χώρα μας, έναντι αυτών που παρέλαβαν από το 2006 οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι οπωσδήποτε νεότερης κατασκευής, τουλάχιστον κατά πέντε έτη, με συνέπεια να μην είναι συγκρίσιμες οι δύο παρτίδες των βλημάτων DM63, ως προς το κόστος τους, λόγω της διαφοροποίησης κατ’ έτος των τιμών των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, το Σεπτέμβριο του 1999 εκδόθηκε Αρχική Έγκριση Προμήθειας (ΑΕΠ) για 246 άρματα μάχης υψηλής τεχνολογίας, η οποία, μετά την από 1-3-2002 απόφαση του ΚΥΣΕΑ και την υπ’ αριθμόν 134/11-6-2002 απόφαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), που αφορούσε στην προμήθεια 170 νέων αρμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LEO 2 HEL, τροποποιήθηκε και συμπεριέλαβε μεταξύ άλλων την απόκτηση 182 μεταχειρισμένων LEO 2 A4, για την κάλυψη επιχειρησιακού κενού, όπως και 28.320 βλημάτων 120 mm.

Τον Ιανουάριο του 2003, εκδόθηκε ΑΕΠ που εξαιρούσε τα πυρομαχικά από την προμήθεια των 170 αρμάτων και υπεγράφη η 016 Α/03 σύμβαση προμήθειας. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους εκδόθηκε ΑΕΠ για 60.000 βλήματα 120 mm, που επικαιροποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2005, λόγω διαφοροποίησης της κατ’ έτος χρηματοδότησης.

Το ΑΣΣ, με την υπ’ αριθμόν 284/11-11-2003 απόφασή του, αποφάσισε παράλληλα με την προμήθεια των 182 μεταχειρισμένων αρμάτων την προμήθεια και 30.300 βλημάτων 120 mm.

Τον Ιούλιο του 2004 εκδόθηκε ΑΕΠ 183 μεταχειρισμένων αρμάτων LEO 2 A4 και 150 αντίστοιχων LEO 1 A5 από το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας, στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας, η οποία, ενώ προέβλεπε και την προμήθεια 17.300 βλημάτων 120 mm, τελικά, με την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας τον Αύγουστο του 2005, η προμήθεια μειώθηκε σε 5.000 τεμάχια.

Με την υπ’ αριθμόν 4/7 και 19-7-2005 απόφαση του ΚΥΣΕΑ, εγκρίθηκε η προμήθεια 183 μεταχειρισμένων LEO 2 A4 και, μεταξύ άλλων, των πυρομαχικών 120 mm.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της 016 Α/03 σύμβασης και της από 3-8-2005 διακρατικής συμφωνίας συνολικού κόστους 1.877.068.084 ευρώ, παρελήφθησαν σταδιακά, από το 2005 και μέχρι το 2010, 170 άρματα τύπου LEO 2 HEL και 183 LEO 2 A4, με πυροβόλο 120 mm.

Τον Ιανουάριο του 2008 εκδόθηκε ΑΕΠ για την προμήθεια 84.720 βλημάτων επιχειρήσεων και 14.647 βλημάτων ασκήσεων. Το ΚΥΣΕΑ, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 1/4 και 27-2-2008, ενέκρινε την υλοποίηση της προμήθειας των πυρομαχικών αρμάτων 120 mm, με τη διαδικασία της σύναψης διακρατικής συμφωνίας με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές της Γερμανίας και των ΗΠΑ για τα βλήματα κινητικής και τα βλήματα χημικής ενέργειας αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3433/2006.

Το ΚΥΣΕΑ, με την απόφαση υπ’ αριθμόν 2/13 και 15-10-2008, ακύρωσε τη διαδικασία υλοποίησης της προμήθειας μέσω διακρατικών συμφωνιών και αποφάσισε την εφαρμογή της διαδικασίας του ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας και τελικής επιλογής του προμηθευτή τη συμφερότερη προσφορά.

Όπως αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Μπεγλίτης, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της τον Οκτώβριο του 2009, έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την κάλυψη του επιχειρησιακού κενού που υπήρχε για πέντε έτη, λόγω της έλλειψης των πυρομαχικών 120 mm. Το ΓΕΣ προέβη σε διεθνή έρευνα αγοράς για την ύπαρξη πιστοποιημένων και άμεσα διαθέσιμων πυρομαχικών και ως πλέον συμφέρουσα, με τα κριτήρια αυτά, εκτιμήθηκε η γερμανική προσφορά, με ενδεικτική τιμή της κατασκευάστριας εταιρείας για 9.000 βλήματα κινητικής ενέργειας τα 6.084 ευρώ ανά βλήμα. Η τιμή, μάλιστα, μειώθηκε στη συνέχεια από τον κατασκευαστή στα 5.295 ευρώ.

Στις 27-9-2010, το ΚΥΣΕΑ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων που διατυπώθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, αποφάσισε την προμήθεια 42.360 βλημάτων αρμάτων, εκ των οποίων 30.360 με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό και 12.000 με διακρατική συμφωνία με τη Γερμανία, σύμφωνα με το άρθρο 49 του νόμου 3433/2006.

Ο λόγος επιλογής διακρατικής συμφωνίας είναι η κάλυψη της άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης του ΓΕΣ, με πιστοποιημένα πυρομαχικά για όλους τους τύπους των πυροβόλων, σε αντίθεση με τα πυρομαχικά άλλων χωρών, καθώς και η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της διαφάνειας, με την αποφυγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.

Το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή των πυρομαχικών, στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας με τη Γερμανία, ανέρχεται σε 50.280.000 ευρώ και αφορά στην παράδοση τμηματικά, εντός 15 μηνών, και χωρίς την παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων, 9.000 βλημάτων 120 mm τύπου DM63, κόστους 47.655.000 ευρώ (5.295 ευρώ ανά βλήμα) και επιπλέον 3.000 βλημάτων 120 mm τύπου DM12A2, κόστους 2.625.000 ευρώ (875 ευρώ ανά βλήμα).

Το εκτιμώμενο κόστος της εν λόγω προμήθειας, όπως εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ, έχει υπολογιστεί στα 52.533.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις, φόρους, δασμούς και τυχόν λοιπές δαπάνες της προμήθειας.

Επιπρόσθετα, το πραγματικό τελικό κόστος της προμήθειας, με το οποίο θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση, θα είναι προϊόν των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της γερμανικής πλευράς, σημειώνει στην απάντησή του ο κ. Μπεγλίτης, ενώ εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω μείωσή του, ως αντιστάθμισμα για τη μη παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο