Στο Ν. Ρεθύμνου λειτουργούσε από το 1990 το μόνιμο ΠΒ ΑΡΜΕΝΩΝ, συνολικής εκτάσεως 244,5 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ιδιωτών, στο οποίο εκτελούνταν βολές όπλων καμπύλης τροχιάς, από τις Μονάδες-ανεξάρτητες Υπομονάδες της ΠΕ/V ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΡΗΤΩΝ καθώς και της ΣΕΑΠ. Από το Νοέμβριο του 2009 και κατόπιν αιτήματος των κατοίκων της περιοχής του Δ.Δ. Αρμένων του Ν. Ρεθύμνου, ανεστάλη η λειτουργία του υπόψη ΠΒ. Μετά την αναστολή της λειτουργίας του, συγκροτήθηκε επιτροπή για την εξεύρεση άλλης κατάλληλης περιοχής για τη δημιουργία νέου ΠΑ-ΠΒ όπλων καμπύλης τροχιάς.

Η εν λόγω επιτροπή, αφού ερεύνησε τη νήσο Κρήτη, κατέληξε σε δύο περιοχές κατάλληλες για τη δημιουργία νέου ΠΑ-ΠΒ:

(1) Περιοχή βορείως χ. Ροδωπού Χανίων.

(2) Περιοχή βορείως χ. Δαμάστας Ηρακλείου.

Επειδή όμως η τοπική κοινωνία της περιοχής δε συμφωνούσε με τη χρησιμοποίηση της περιοχής Ροδωπού για τη δημιουργία του ΠΒ, διατάχθηκε η συνέχιση των προσπαθειών για ανεύρεση άλλης κατάλληλης περιοχής για τη δημιουργία του νέου ΠΑ-ΠΒ, με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Σε διαφορετική περίπτωση το ΓΕΣ θα πρέπει να μετακινεί το προσωπικό για την εκτέλεση των προγραμματισμένων βολών σε άλλα εδαφικά διαμερίσματα της χώρας που υπάρχουν εγκεκριμένα ΠΒ, όπως το Λιτόχωρο Πιερίας, με το όποιος κόστος συνεπάγεται τούτο.

Σημειώνεται ότι πάγια τακτική του ΓΕΣ για τη δημιουργία νέων ΠΒ είναι η εξασφάλιση της συναίνεσης της τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση και λειτουργία τους, αλλά και η τήρηση της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και την προστασία των μνημείων.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης, Γρηγόρης Ψαριανός η οποία ακολουθεί
Ερώτηση 5481/26-10-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η θεσμοθέτηση πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων στην Κρήτη. Η ιδιαιτέρου φυσικού κάλλου ως άνω περιοχή είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο σύνολο της στο δίκτυο natura (Χερσόνησος Ροδωπού – Παραλία Μάλεμε).

Η τοπική κοινωνία εκφράζει την ανησυχία της για τη διαφαινόμενη μετατροπή του φυσικού οικοτόπου σε πεδίο βολής της Vης Μεραρχίας και μέσω του Δημάρχου Κολυμπαρίου υπενθυμίζει αφενός ότι. στην περιοχή υπάρχει σ΄ όλη την έκταση της μεγάλος αριθμός μνημείων μεγίστης αρχαιολογικής, ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας, αφετέρου ότι, ο Ροδωπός αποτελεί τη μοναδική χερσόνησο στην Κρήτη που δεν έχει υποβαθμιστεί από ανθρώπινες επεμβάσεις και οχλούσες δραστηριότητες.

Με δεδομένο ότι η ενδεχόμενη απόφαση θεσμοθέτησης του πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς στην περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων θα επιβαρύνει το οικοσύστημα που ανήκει στο ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών διατήρησης «Δίκτυο ΝΑΤURA 2000» και θα θέσει σε κίνδυνο την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

• Θα αναζητηθεί μια περιοχή για την αναγκαία θεσμοθέτηση πεδίου βολής του Στρατού Ξηράς σε καταλληλότερη τοποθεσία, προκειμένου, λαμβανομένων και των αντιδράσεων της τοπικής κοινωνίας, να μην κινδυνεύσουν τα διάσπαρτα μνημεία στην προστατευόμενη περιοχή της Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων;

• Θα ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα που περιλαμβάνονται στην «Οδηγία 92/43 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ώστε στις ειδικές ζώνες διατήρησης, εν προκειμένω στην περιοχή Χερσονήσου Ροδωπού Χανίων, να εξασφαλίζεται η διατήρηση των οικοτόπων και να αποφεύγεται η υποβάθμιση τους καθώς και οι σημαντικές διαταραχές των ειδών;

Κάντε ένα σχόλιο