Το ωράριο του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων απασχόλησε τη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση του ΛΑΟΣ που ανέφερε ότι τα καθήκοντα των στρατιωτικών είναι δύσκολα και τις περισσότερες φορές πέραν του ωραρίου, με αποτέλεσμα αυτό όλο να αποβαίνει εις βάρος της οικογενειακής ζωής τους, καθώς επίσης και της ψυχικής και σωματικής υγείας τους. Στο ερώτημα λοιπόν ποιο είναι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τον χρόνο εργασίας του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιες οι ενέργειες στις οποίες δύνανται να προβούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε βάρος των οποίων, αποδεδειγμένα, καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας ;, το ΥΠΕΘΑ απάντησε:

Με τον ν. 1157/81 καθιερώθηκε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για το με οποιαδήποτε σχέση προσωπικό του Δημοσίου Τομέα, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, καθώς και εβδομαδιαία εργασία 37,5 ωρών για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ, με την επιφύλαξη των ρητά και αποκλειστικά προβλεπόμενων εξαιρέσεων. Οι διατάξεις της προαναφερόμενης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου έχουν εφαρμογή και για το στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ.

Με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίστηκε το ωράριο εργασίας σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων εναλλακτικά από 7:30 έως 15:00 ή από 9:00 έως 16:30. Με την ίδια υπουργική απόφαση εξουσιοδοτήθηκε ο ΥΕΘΑ να καθορίζει με απόφασή του τις ώρες έναρξης εργασίας του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και των εποπτευόμενων από το ΥΠΕΘΑ ΝΠΔΔ, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του έργου τους.

Η αρμοδιότητα για την έκδοση διοικητικής πράξης περί καθορισμού του ωραρίου εργασίας μεταβιβάστηκε από τον κ. ΥΕΘΑ στους κ.κ. Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ για το προσωπικό των Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ που εφαρμόζει πενθήμερη βδομάδα εργασίας 37,5 ωρών, καθώς και για το προσωπικό των Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ που εξαιρείται από την πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία και εφαρμόζει πρόγραμμα εξαημέρου υπηρεσίας 37,5 ωρών την βδομάδα. Με αυτόν τον τρόπο εκδίδονται κάθε έτος διαταγές, με βάση τις οποίες το προσωπικό του ΥΠΕΘΑ εφαρμόζει ημερήσιο ωράριο εργασίας από 7:30 έως 15:00 κατά τους χειμερινούς μήνες και από 7:00 έως 14:30 κατά τους θερινούς.

Πέραν των ανωτέρω, στο στρατιωτικό προσωπικό των Ε.Δ., λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και αποστολής του, ανατίθεται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών η εκτέλεση εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποζημιώνονται ως υπερωριακή απασχόληση, αλλά το στέλεχος απαλλάσσεται κατά κανόνα και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, από την υποχρέωση προσέλευσης στην εργασία την επόμενη μέρα ή μία μέρα της τρέχουσας ή προσεχούς εβδομάδας από την εκτέλεση υπηρεσίας. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αδικαιολόγητα το ωράριο εργασίας του στελέχους, έχει το δικαίωμα να παραπονεθεί ιεραρχικά.

Την ερώτηση έκανε ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης

Κάντε ένα σχόλιο