Το ελληνικό κράτος, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες εργασίας συγκεκριμένων κατηγοριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε μονάδες υψηλών απαιτήσεων και ρίσκου, τους υπήγαγε σε ένα καθεστώς ευεργετικού υπολογισμού των συντάξιμων χρόνων τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/2007, ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου. Η αναγνώριση του επιπλέον συντάξιμου χρόνου για τις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών γίνεται μόνο εφόσον αυτοί που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπλήρωσαν 18ετή και οι άλλοι 20ετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και, επιπλέον, εφόσον κατέβαλαν διπλάσιες ή τριπλάσιες ασφαλιστικές εισφορές αντίστοιχα (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 2084/1992).

Η παραπάνω πρόβλεψη του Π.Δ, 169/2007 τροποποιήθηκε με το ν. 3865/2010: με το άρθρο 20 παρ. 6 αυτού ορίζεται ότι οι στρατιωτικοί της παρ. 1 του άρθρου 41 του Π.Δ. 169/07 θεμελιώνουν δικαίωμα διπλασιασμού ή τριπλασιασμού των συντάξιμων χρόνων τους μόνο εφόσον συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Ενώ στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται μεταβατική περίοδος εφαρμογής που ορίζει τη σταδιακή αύξηση της υποχρέωσης πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για τα «στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος» που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Αυτά δηλώνει στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος στην Ερώτηση 7588/9-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Ισχύει η ως άνω μεταβατική περίοδος και για τα στελέχη που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα; Αν όχι, πώς εξηγείτε τη νομοθετική αυτή παράλειψη;

2. Σκοπεύετε να προβείτε σε τροποποίηση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικών με την πρόβλεψη εφαρμογής και της μεταβατικής περιόδου;

Το ΥΠΕΘΑ απαντάει ότι τα σχετικά άρθρα του νόμου 3865/2010 συζητήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισής του τον Ιούλιο στη Βουλή. Πέραν τούτου, επί της κλιμάκωσης του χρόνου εφαρμογής των διατάξεων δεν εκφράστηκαν αντίθετες απόψεις στη διεργασία που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου σε διαβούλευση που έγινε με τα Γενικά Επιτελεία, καθώς το δικαίωμα αποστρατείας των εν λόγω στρατιωτικών ασκείται κατά κανόνα πολύ μετά τα 25 έτη υπηρεσίας.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο