Τα Ναυπηγείο στο Νεώριο της Σύρου κατέχει μια δεσπόζουσα θέση στην οικονομία του νρσιού και οι εξελίξεις που αφορούν τη βιωσιμότητά του έχουν άμεση αντανάκλαση στην τοπική κοινωνία. Το σωματείο των εργαζομένων του ναυπηγείου Ελευσίνας, που ανήκει στον ίδιο όμιλο με το αντίστοιχο της Σύρου, με ανακοίνωσή του στις 3.11.2010 έθεσε επιτακτικά το ζήτημα της βιωσιμότητας του ομίλου και πιθανολόγησε τη μη δυνατότητα καταβολής του μισθού του Νοεμβρίου για το σύνολο των εργαζομένων και στα δύο ναυπηγεία.

Αυτά δηλώνουν οι Βουλευτές κ. Θοδωρής Δρίτσας και κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης στην Ερώτηση 6438/19-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων και ερωτούν:

Επειδή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και αναγκαία, με ειδική στρατηγική σημασία, η συνέχιση και η αναβάθμιση της λειτουργίας του Ναυπηγείου Σύρου με τη διατήρηση, αν όχι και τη διεύρυνση, των θέσεων απασχόλησης σε αυτό

1. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να συμβάλλει, και με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες, για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Ναυπηγείου της Σύρου με τη διατήρηση και διεύρυνση των σημερινών θέσεων απασχόλησης;
2. Σε ποιο χρονικό ορίζοντα θα γίνει η αποπληρωμή των παλαιοτέρων οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς το συγκεκριμένο ναυπηγείο;

3. Σκοπεύουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν μία εθνική ναυπηγική στρατηγική, ως θεμελιώδες συστατικό μιας σύγχρονης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας; Προτίθενται στο πλαίσιο αυτό να μελετήσουν τη σκέψη για ένα ενιαίο, σύγχρονο, ανασυγκροτημένο δημόσιο ναυπηγικό φορέα, ικανό να αναζωογονήσει και να δώσει νέα ώθηση στην προώθηση και εξειδίκευση των ναυπηγικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας;

Σε απάντησή τους το ΥΠΕΘΑ δηλώνει:

Το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο της ομαλής υλοποίησης του επισκευαστικού προγράμματος των Πολεμικών Πλοίων, αλλά και της εξασφάλισης της διαθεσιμότητας των πλωτών δεξαμενών τις οποίες διαθέτει, αναθέτει σε ιδιωτικούς φορείς (ναυπηγεία), κατόπιν διενέργειας διαγωνισμών και στο πνεύμα του ισχύοντος κάθε φορά νομοθετικού πλαισίου, την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού ή ακόμα και γενικής επισκευής μονάδων του, οι οποίες δεν δύνανται να δεξαμενισθούν σε εγκαταστάσεις του. Στις μονάδες αυτές περιλαμβάνονται το Πλοίο Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, το Πλωτό Ναυτικό Μουσείο (ΠΝΜ) ΘΩΡΗΚΤΟ Γ. ΑΒΕΡΩΦ, καθώς και το σύνολο των πέντε (5) πλωτών δεξαμενών διαφόρων ανυψωτικών ικανοτήτων που διαθέτει και οι οποίες λόγω των διαστάσεών τους, δε δύνανται να δεξαμενισθούν σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο αυτό, είναι δυνατή η συμμετοχή ναυπηγείων, όπως αυτό του Νεωρίου της Σύρου, στη διαδικασία διαγωνισμού και, εφόσον προκύψει μειοδοσία, η ανάληψη από αυτό των συγκεκριμένων εργασιών.

Ειδικότερα και όσον αφορά στη συμβολή της Πολιτείας στη λειτουργία του εν λόγω ναυπηγείου, σημειώνεται ότι κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006, στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκτέλεσης γενικών επισκευών του Πολεμικού Ναυτικού, εκτελέστηκαν στις εγκαταστάσεις του, οι εργασίες δεξαμενισμού και συντήρησης των πλωτών δεξαμενών του Ναυστάθμου Κρήτης (Νο 1, Νο 3 και Νο 6), όπως επίσης και οι εργασίες αντικατάστασης της προωστήριας εγκατάστασης των δύο (2) Ναρκοθηρευτικών (ΝΘΗ) τύπου HUNT που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι, στην περίπτωση εκτέλεσης συντήρησης/επισκευής κάποιου πλοίου σε οποιαδήποτε ναυπηγείο εκτός περιοχής Αττικής, σε αντίθεση με τις πλωτές δεξαμενές των οποίων η στελέχωση είναι στοιχειώδης και αριθμητικά περιορισμένη, στα ήδη αυξημένα κόστη της επισκευής θα προστίθετο και το ιδιαίτερα σημαντικό για το Πολεμικό Ναυτικό και γενικά για το Δημόσιο κόστος, που προκύπτει από τη διάθεση πιστώσεων για την κάλυψη των εκτός έδρας εξόδων του προσωπικού, καθώς και της διαμονής και σίτισης αυτού και μάλιστα επί μακρό χρονικό διάστημα.

Κατά το τρέχον χρονικό διάστημα, επίσης στο πλαίσιο του προγραμματισμού εκτέλεσης γενικών επισκευών του Πολεμικού Ναυτικού, έχουν αναληφθεί διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού και γενικής επισκευής των πλωτών δεξαμενών Νο 2 του Ναυστάθμου Σαλαμίνος και Νο 1 του Ναυστάθμου Κρήτης, σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού φορέα. Σε αυτές είναι αυτονόητο ότι δύναται να συμμετάσχει ο όποιος ενδιαφερόμενος φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στην υπό έκδοση διακήρυξη.

Τέλος σας ενημερώνω ότι δεν υφίστανται οφειλές από την πλευρά του Πολεμικού Ναυτικού προς το Ναυπηγείο στο Νεώριο της Σύρου. Οι απαιτήσεις των ΝΒΕΕ ΑΕ (Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας – του ιδίου ομίλου με το Ναυπηγείο Νεώριο Σύρου) ανά εξοπλιστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού, με εκτιμώμενους χρόνους εξόφλησης, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΜΒΑΣΗΟΦΕΙΛΗΠΡΟΒΛΕΨΗ
Σύμβαση Ναυπήγησης (1) Πετρελαιοφόρου (Π/Φ)56.368 ΕυρώΘα πληρωθεί μετά την ολοκλήρωση πράξης ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εκσυγχρονισμός Μέσης Ζωής (ΕΜΖ) ΤΠΚ τ. ΛΑΣΚΟΣ6.658.566,28 ΕυρώΈχουν τιμολογηθεί από τα ναυπηγεία τιμολόγια των οποίων η αιτιολογία δεν είναι αποδεκτή από το ΓΕΝ. Έχουν διαβιβασθεί στην ΓΔΑΕΕ για παροχή κατευθύνσεων. Όσα εκ των τιμολογίων αφορούν σε συμβατικά γεγονότα, το αναλογούν τίμημα θα καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του 2011.
Ναυπήγηση 3 ΤΠΚ (+2+2 OPTION)α. 187.668,29 Ευρώ

β.23.808.441,16 Ευρώ

Θα καταβληθεί στις αρχές του 2011.

Αφορά σε αναπροσαρμογές που βάσει της Σύμβασης είναι απαιτητές μετά τα τέλη του 2012.

Κάντε ένα σχόλιο