Μεγάλη είναι η αγανάκτηση των Μόνιμων Τεχνικών Υπαλλήλων Πολεμικού Ναυτικού για την διακοπή διανομής γάλακτος, που έρχεται να προστεθεί στη σωρεία προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Ο Γενικός Κανονισμός Περί Τροφοδοσίας Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζει ρητά ότι στο Πολιτικό Προσωπικό που εργάζεται σε ανθυγιεινές εργασίες, χορηγείται ημερησίως γάλα κατά τις ημέρες απασχόλησης του. Στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ωστόσο, έχει σταματήσει η παροχή του ειδικά στους Μόνιμους υπαλλήλους από τον Ιούλιο του 2009, ενώ στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου συνεχίζεται κανονικά!. Είναι γνωστό, ότι λόγω της ειδικής αποστολής του Ναύσταθμου για τη συντήρηση και επισκευή των Πολεμικών Πλοίων, οι συνθήκες εργασίας είναι πραγματικά αντίξοες, καθώς περιβάλλεται με ραδιενεργά αέρια και ακτινοβολίες. Εκτός αυτού, όμως, εδώ και 2 χρόνια έχει σταματήσει και την παράδοση ειδικών ειδών ένδυσης, όπως στολές, γάντια και μάσκες που είναι απαραίτητα για την εργασία των υπαλλήλων. Επίσης σε περιόδους με άστατες καιρικές συνθήκες, είναι δυσχερής η μετακίνηση του προσωπικού στο Ναύσταθμο. Λόγω μη αξιόπλοων σκαφών οι υπάλληλοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το δικό τους μεταφορικό μέσο και το φέρυ μπωτ της γραμμής, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τα έξοδα τους. Σε συνδυασμό με την γενικότερη οικονομική αφαίμαξη των χαμηλών ήδη εισοδημάτων τους, (πρόσφατες μειώσεις μισθών επιδομάτων κλπ), ερωτηματικά προκαλεί η συγκεκριμένη περικοπή χορήγησης γάλακτος.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ανατολάκης στην Ερώτηση 6284/16-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων ρωτώντας το ΥΠΕΘΑ

1. Για ποιο λόγο έχει σταματήσει η χορήγηση γάλακτος στο μόνιμο τεχνικό πολιτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία προβλέπεται από τον Φ.600/6/90981 Σ.248 ;

2. Για ποιόν λόγο υπάρχει αυτή η διάκριση εις βάρος των Μονίμων Υπαλλήλων, την στιγμή που χορηγείται γάλα μόνο στους ιδιωτικούς υπάλληλους του Π.Ν.;

3. Προτίθεστε άμεσα να επαναφέρετε την χορήγηση γάλακτος, όπως ρητά καθορίζει ο σχετικός Γενικός Κανονισμός Περί Τροφοδοσίας;

4. Σε ποιες άλλες ενέργειες έχετε σκοπό να προχωρήσετε, ώστε να εφοδιαστεί το τεχνικό προσωπικό με τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται για την διεκπεραίωση των αντίξοων εργασιών του;

5. Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να επιληφθείτε το πρόβλημα της δυσμενούς μετακίνησης στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, έτσι ώστε οι υπάλληλοι να μην χρειάζεται να επιβαρύνονται προσωπικά από το εισόδημα τους;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει
Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό (ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας αυτού με το Δημόσιο), που εργάζεται στις προβλεπόμενες από τον Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των Ε.Δ. ανθυγιεινές εργασίες, χορηγείται ημερησίως ύστερα από έγκριση των Γενικών Επιτελείων, γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 205 γραμμ. ή 410 γραμμ. παρασκευασμένο υπό μορφή ροφήματος ή νωπό ½ λίτρο (συσκευασία εμπορίου) και μόνο κατά τις ημέρες απασχόλησής τους στις εν λόγω εργασίες.

Στις περιπτώσεις όπου οι χορηγήσεις γάλακτος ρυθμίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή διοικητικές αποφάσεις, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα σε αυτές.

Είναι γεγονός ότι η χορήγηση γάλακτος ανθυγιεινής εργασίας αποτελεί μείζον εφοδιαστικό ζήτημα στον τομέα της τροφοδοσίας που κατ’ επανάληψη έχει απασχολήσει την υπηρεσία, καθόσον αφορά χορήγηση αυτού στο προσωπικό που εκτελεί τις προβλεπόμενες στον Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας Ε.Δ. ανθυγιεινές εργασίες, πλην όμως τουλάχιστον έως και σήμερα δεν προέκυψαν ρεαλιστικές λύσεις, αλλά μόνο κατά περίπτωση διευθετήσεις.

Ως πηγή χρηματοδότησης της υπόψη προμήθειας για γάλα ανθυγιεινής εργασίας είναι ο ΚΑΕ 1411, Π/Υ ΓΕΝ, ο οποίος μετά και τις μέχρι σήμερα μειώσεις για το τρέχον έτος, αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των υφισταμένων απαιτήσεων, γεγονός το οποίο μας οδηγεί στην κατά προτεραιότητα κάλυψη αυτών, αρχής γενομένης από την τροφοδοσία των Πολεμικών Πλοίων και Ναυτικών Υπηρεσιών και την αναληφθείσα (μέσω τρέχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας) υποχρέωση χορήγησης γάλακτος στο Πολιτικό Προσωπικό ΣΕΙΔ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ετήσιο εκτιμώμενο κόστος για προμήθεια γάλακτος Στρατιωτικού και Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού ανέρχεται σε περίπου 2.000.000 Ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για την κάλυψη ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων προς το Προσωπικό ΣΕΙΔ ανέρχεται σε 180.000 Ευρώ.

Η υπάρχουσα οικονομική κατάσταση, καθιστά ανέφικτη την υλοποίηση προμηθειών γάλακτος ανθυγιεινής εργασίας και ως εκ τούτου το Π.Ν. έχει προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή χορηγίας γάλακτος ανθυγιεινής εργασίας για το Στρατιωτικό και Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό (ΜΠΥ), λόγω έλλειψης σχετικών πιστώσεων, πλην όμως καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια εύρεσης σχετικής λύσης που θα οδηγήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Αναφορικά με την κάλυψη των αναγκών σε υλικά θέσεων, δηλαδή στολές, γάντια, μάσκες κ.λ.π., σας γνωρίζω ότι ο εφοδιασμός των Μονάδων του Π.Ν. με τα αναλογούντα ανά υπηρεσία υλικά συνεχίζεται απρόσκοπτα, χωρίς να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα, πλην όμως στις περιπτώσεις που αυτά ανακύπτουν, αναλαμβάνονται άμεσα ενέργειες τακτοποίησης στο πλαίσιο του εφικτού. Επιπρόσθετα σας γνωρίζω ότι ο τομέας υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, κατά την απασχόλησή του εντός της υπηρεσίας, αποτελεί ένα διαρκώς επίκαιρο θέμα, το οποίο εξετάζεται συνεχώς στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων, με στόχο την συνεχή βελτιστοποίηση των συνθηκών εργασίας του Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού.

Τέλος, αναφορικά με την μετακίνηση του προσωπικού από και προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, σας γνωρίζω ότι υπάρχει επάρκεια μέσων μεταφοράς προσωπικού και ότι η εν λόγω μεταφορά παρέχεται δωρεάν στο προσωπικό.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο