Μέσα στον καταιγισμό των τηλεγραφημάτων, τα οποία δημοσιεύει το WikiLeaks, αξίζει να συγκρατηθούν μεταξύ άλλων, εκείνα που αναφέρονται στην οικονομική βοήθεια των Συμμάχων και στην διαφθορά των Αφγανών αξιωματούχων, αλλά και αξιωματικών του αμερικανικού στρατού.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής στην Ερώτηση 7313/06-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων και ερωτάται ο ΥΕΘΑ:

1. Πέραν της χρηματοδότησης της Ελληνικής Δύναμης Αφγανιστάν, χορήγησε η Ελλάδα βοήθεια στο Αφγανιστάν σε χρήμα ή σε είδος; Σε καταφατική περίπτωση πότε έγινε αυτό και ποιό ήταν το ύψος;

2. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το κόστος συμμετοχής όλων των δυνάμεών μας για το 2007 ήταν 9.847.000 ευρώ, ενώ για το 2008 ήταν 13.747.500 ευρώ. Ποια είναι τα αναλυτικά στοιχεία κόστους για το 2009 και το 2010;

Το ΥΠΕΘΑ δηλώνει ότι με θέμα την ελληνική βοήθεια στο Αφγανιστάν, σας γνωρίζω τα ακόλουθα σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν μου:

ΓΕΣ

To απολογιστικό κόστος ειρηνευτικής αποστολής του Σ.Ξ. στο Αφγανιστάν κατά τα έτη 2009 και 2010, έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
120095.495.130,002.076.255,607.571.385,60
220105.189.850,001.521.799,566.711.649,56
ΣΥΝΟΛΟ10.684.980,003.598.055,1614.283.035,16

Η χορήγηση βοήθειας προς τις Αφγανικές Αρχές σε χρήμα ή είδος αναλύεται όπως παρακάτω:

Α/ΑΕΤΟΣΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΥΛΙΚΑ (τεμ.)ΚΟΣΤΟΣ(€)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.20081 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ31.856α. Δωρεάν χορήγηση

β. Στο κόστος συμπεριλήφθηκε και η συντήρηση του οχήματος.

2.2007300 ΤΥΦΕΚΙΑ49.500Δωρεάν χορήγηση.
3.2007900 ΓΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΤΥΦΕΚΙΟΥ

ΓΕΝ

Το ΓΕΝ κατά την διάρκεια του έτους 2009 συμμετείχε επί τετράμηνο με τέσσερα στελέχη του Υγειονομικού, με συνολική επιβάρυνση 41.574€, για την καταβολή της αναλογούσας αποζημίωσής τους. Για το τρέχον έτος 2010 το ΓΕΝ δεν συμμετέχει στη στελέχωση της δύναμης στο Αφγανιστάν και ως εκ τούτου δεν προκύπτει οικονομική επιβάρυνση. Πέραν των ανωτέρω δε χορηγήθηκε άλλης φύσεως βοήθεια.

ΓΕΑ

Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα, από πλευράς Π.Α., πέραν της χρηματοδότησης της Ελληνικής δύναμης που συμμετείχε σε επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, ουδέποτε χορηγήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βοήθεια στην εν λόγω χώρα.

Τέλος, όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημα, τα στοιχεία κόστους συμμετοχής των δυνάμεων της Π.Α. για τα έτη 2009 και 2010, είναι 1.919.010 ευρώ και 3.632.203 ευρώ αντίστοιχα.

Κάντε ένα σχόλιο