Την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2010, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), ο Υποδιοικητής του Κλάδου Επιχειρήσεων των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων Υποστράτηγος Ζbigniew GALEC, συνοδευόμενος από τον Υποναύαρχο Stanislaw ZARYCHTA (Commander of Maritime Operations Centre) και αντιπροσωπεία 6 Επιτελών, με σκοπό την ενημέρωση αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες του Κέντρου.

Το ΚΕΝΑΠ (NMIOTC) συνδέεται με τη Συμμαχική Διοίκηση Μετασχηματισμού-ACT (Allied Command Transformation), συμμετέχοντας στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Το Κέντρο παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση επί θεμάτων που άπτονται σε Επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής (MIO: Μaritime Interdiction Operation) , τόσο σε προσωπικό που προέρχεται από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όσο και σε προσωπικό χωρών μη μελών του ΝΑΤΟ, αρκεί να προέρχεται από τις χώρες που συμμετέχουν στη Σύμπραξη για την Ειρήνη (PfP:Partnership for Peace),στο Μεσογειακό Διάλογο (MD: Mediterranean Dialogue ) ή στην Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης ( ICI: Istanbul Cooperative Initiative). Πιο συγκεκριμένα:

• Βελτιώνει την ικανότητα των Συμμαχικών μονάδων σε θέματα ναυτικής αποτροπής δια μέσου θεωρητικών και πρακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
• Προάγει τις ικανότητες, την διαλειτουργικότητα και την συνεργασία μεταξύ των ναυτικών μονάδων διά μέσου τόσο πρακτικής θαλάσσιας εκπαίδευσης όσο και της εκπαίδευσης σε περιβάλλον προσομοιωτή.
Το ΚΕΝΑΠ παρέχει εκπαίδευση γενικά επί των ακολούθων αντικειμένων:
• Σε μελέτες και ανάπτυξη θεμάτων Ναυτικής Αποτροπής
• Οργάνωση πλοίων σε επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής
• Επιτήρηση εναέριας, επιφανειακής και υποθαλάσσιας περιοχής.
• Διαδικασίες νηοψίας
• Θέματα ΜΙΟ αφορώντα ειδικές επιχειρήσεις

Για την υποστήριξη της εκπαιδεύσεως και γενικότερα όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο ΚΕΝΑΠ, υφίσταται η παρακάτω υποδομή:
• Πρώην εκπαιδευτικό «ΑΡΗΣ», το οποίο προσομοιάζει εμπορικό πλοίο και χρησιμοποιείται για τα μαθήματα 3020, 3030, 3040, 3060 και 3080.
• Πύργος καταρριχήσεων 12 μέτρων για το μάθημα 3070.
• Στοίβα τριών εμπορευματοκιβωτίων για το μάθημα 3010.
• Φουσκωτά σκάφη (RHIBs) για το μάθημα 3050 και 3060.
• Αίθουσες διδασκαλίας για το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων.
• Αμφιθέατρο χωρητικότητας 218 θέσεων.
• Αίθουσα συσκέψεων χωρητικότητας 20 θέσεων.
• Προσομοιωτής (απόκτηση εντός του 2010).
• Κέντρο Επιχειρήσεων (MOC) με δυνατότητες επικοινωνιών σε συχνότητες HF, UHF και VHF, LINK-11 και BFEM (ενεργοποίηση εντός του 2010).
• Απαραίτητα υλικά / εξοπλισμός στο πλαίσιο της παροχής εκπαιδεύσεως στα πρακτικά αντικείμενα.

Κάντε ένα σχόλιο