Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε πριν από μερικές ημέρες από τον τοπικό Τύπο ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της πολιτικής λιτότητας και του ανασχεδιασμού των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων, μελετά την σύμπτυξη και το κλείσιμο στρατιωτικών μονάδων μεταξύ των οποίων και το ΚΕΤΧ, στρατόπεδο «Αντισυνταγματάρχη Μουζάκη> το οποίο εκτός από κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων λειτουργεί και ως σχολείο όλων των τεχνικών ειδικοτήτων του Στρατού Ξηράς, διαθέτοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό, που θα είναι εξαιρετικά δαπανηρό να μεταφερθεί σε άλλο χώρο για να επαναλειτουργήσει. Σύμφωνα με τον Τύπο, το Υπουργείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μπει λουκέτο και στην 76 Μ.Ε. στο Ριγανόκαμπο και το πεδίο βολής, με αποτέλεσμα να εγείρεται ζήτημα και περί το τι θα γίνει με τους χώρους που θα απελευθερωθούν, δηλαδή αν θα αποδοθούν στην τοπική κοινωνία για εκμετάλλευση.

Πάντως, η στρατιωτική ηγεσία, στο παρελΘόν είχε ενοχληθεί από τις πολλές παρεμβάσεις που είχε δεχθεί για την απόδοση του ΚΕΤΧ, είτε στον Δήμο Πατρέων είτε για την κατασκευή Δικαστικού Μεγάρου και την απόδοση των χώρων του στους κατοίκους της πόλης για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, με ταυτόχρονη μεταφορά του στρατοπέδου σε περιοχές μακριά από την Πάτρα.

Ακόμα και τότε που δεν υπήρχε οικονομική κρίση, οι επιτελείς στο Υπουργείο Άμυνας, απορούσαν κάθε φορά που γίνονταν αποδέκτες αιτήματος που υπέβαλε κάποιο πολιτικό πρόσωπο ή φορέας της Πάτρας περί απομάκρυνσης του ΚΕΤΧ και αναρωτιούνταν εάν ποτέ είχαν συνυπολογίσει το τεράστιο κόστος που προϋποθέτει για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου και του ελληνικού Δημοσίου, μια τέτοια διαδικασία, καθώς η λειτουργία του στρατοπέδου δίνει έσοδα στην Πάτρα.

Αυτά δήλωσε στη Βουλή ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος και ρωτάει τον ΥΕΘΑ:

• Είναι όντως στις προθέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κλείσει το ΚΕΤΧ, στην Πάτρα; Εάν ναι, πότε θα κλείσει;

• Το λειτουργικό κόστος του ΚΕΤΧ είναι απαγορευτικό για τη συνέχιση της λειτουργίας του; Ανναι, γιατί;

• Λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το ΚΕΤΧ εκτός από κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων λειτουργεί και ως σχολείο όλων των τεχνικών ειδικοτήτων του· Στρατού Ξηράς, ότι ενδεχόμενη μεταφορά του προϋποθέτει τεράστιο κόστος και σίγουρα η λειτουργία του εδώ και τόσες δεκαετίες, συμβάλει στην τοπική οικονομία, η οποία θα υποστεί μεγάλο πλήγμα;

• Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να κλείσει την 76 Μ.Ε στον Ριγανόκαμπο και το πεδίο βολής στην Αρόη; Εάν ναι, γιατί και πότε θα κλείσουν;

• Τι θα γίνει με τους χώρους που θα απελευθερωθούν αν κλείσουν το ΚΕΤΧ, η 76 Μ.Ε ή το πεδίο βολής στην Αρόη;

• Αφού διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης, γιατί αντί να κλείσει το ΚΕΤΧ ή άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Πάτρα, δεν μεταφέρεται η Λέσχη Αξιωματικών, το Στρατολογικό Γραφείο και άλλες στρατιωτικές Υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του ΚΕΤΧ ώστε να πάψουν τεράστιες δαπάνες για ενοίκια και άλλα λειτουργικά έξοδά τους;

• Πόσα χρήματα δαπανώνται ετησίως για ενοίκια και λειτουργικά έξοδα της Λέσχης Αξιωματικών και του Στρατολογικού Γραφείου; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας. Υπάρχουν άλλες στρατιωτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν σε ενοικιαζόμενα κτίρια; Να κατατεθεί σχετικός πίνακας που να περιλαμβάνει τις Υπηρεσίες αυτές και τις λειτουργικές δαπάνες τους στο Νομό Αχαϊας.

• Αν κλείσουν οι ανωτέρω στρατιωτικές εγκαταστάσεις, θα λειτουργήσουν αλλού και αν ναι, πού;

Το ΥΠΕΘΑ απαντάει ότι:

Με βάση τις μελέτες που εκπονήθηκαν από το ΓΕΣ το 2001 και το 2008, με θέμα «Σκοπιμότητα λειτουργίας υφιστάμενων ΚΕΝ – ΕΚΕ όλων των Όπλων και Σωμάτων», το ΚΕΤΧ στην Πάτρα προβλέπεται να διατηρηθεί. Στο πλαίσιο της μελέτης για τη Μελλοντική Δομή Δυνάμεων (ΜΔΔ) για τα έτη 2011-2025, όπου προβλέπεται η μείωση των ΚΕΝ από τα 20 λειτουργούντα σήμερα ΚΕΝ-ΕΚΕ στα οκτώ (8), το ΚΕΤΧ εντάσσεται στην κατηγορία αυτών που θα παραμείνουν.

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΥΠΕΘΑ για σύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας, το ΚΕΝ-ΕΚΕ του Τεχνικού (ΤΧ) στην Πάτρα έχει πιστοποιηθεί ως ΚΕΚ για τις ειδικότητες των τεχνιτών και ηλεκτροτεχνιτών τροχοφόρων οχημάτων όλων των Ο-Σ, πλην των Τεθωρακισμένων (ΤΘ). Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις του ίδιου στρατοπέδου, λειτουργεί και η Σχολή Εκπαίδευσης Στελεχών ΤΧ (ΣΕΣΤ), στην οποία διεξάγονται τα παρακάτω σχολεία:

(α) Προκεχωρημένο τμήμα (30 εκπαιδευόμενοι), διάρκειας 3 μηνών.

(β) Βασικό τμήμα (15 εκπαιδευόμενοι), διάρκειας 7 μηνών.

(γ) Τμήμα Λγών Αρχιτεχνιτών (40 εκπαιδευόμενοι), διάρκειας 2 εβδομάδων.

(δ) Τμήμα Ανθστών (35 εκπαιδευόμενοι), διάρκειας 5 εβδομάδων.

(ε) Τμήμα Υπξκών (30 εκπαιδευόμενοι), διάρκειας 4 μηνών.

Οι ετήσιες δαπάνες λειτουργίας του ΚΕΤΧ καθώς και της Σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΤΧ (μισθοδοσία προσωπικού, μετακινήσεις προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες, μισθοτροφοδοσία οπλιτών και εκπαίδευση), ανέρχονται στο ποσό των 7.427.351,86 €, εκ των οποίων το καθαρά λειτουργικό κόστος ανέρχεται στο ύψος των 660.000 €.

Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη ΜΔΔ έχει αποφασισθεί η συγχώνευση της 71 ΜΕ με την 76 ΜΕ, με έδρα της νέας ΜΕ στην Πάτρα.

Όσον αφορά το ΠΒ ΑΡΟΗΣ, δεν υπάρχει σχεδιασμός για κατάργηση ή μετεγκατάστασή του, καθόσον είναι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή και εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μονάδων ΣΞ – ΠΝ – ΕΛ.ΑΣ – ΛΣ.

Τέλος, το ΓΕΣ στο πλαίσιο της Νέας Μελλοντικής Δομής Δυνάμεων και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας έχει σχεδιάσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία μετεγκατάστασης της ΛΑΦ Πατρών, στο ΚΕΤΧ (Στρδο «ΜΟΥΖΑΚΗ»), ενώ παράλληλα μελετά την μετεγκατάσταση του Στρατολογικού Γραφείου Πατρών στο ΚΕΤΧ.

Το ετήσιο κόστος (μισθώματα κτιρίων – λειτουργικά έξοδα) των στρατιωτικών υπηρεσιών στο ν. Αχαΐας, ανέρχεται στο ύψος των 95.596,19 € και αναλύεται ως εξής:

(α) ΛΑΦ Πατρών: 67.349,19 €

(β) 3η ΔΣΛ-ΣΓ Πατρών: 28.247 €

Πέραν των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες στρατιωτικές υπηρεσίες στο Νομό Αχαΐας που να στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα κτίρια και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπλέον λειτουργικά έξοδα.

Κάντε ένα σχόλιο