Κυνηγετικά Όπλα Άδεια ΚατοχήςΗ άδεια οπλοκατοχής είναι πολύ δύσκολη υπόθεση όταν πρόκειται για στροφόκανα κυνηγετικά όπλα. Ένα κυνηγετικό όπλο όμως δεν χρησιμοποιείται μόνο για κυνήγι αλλά καλύπτει και την ασφάλεια του σπιτιού μας και της περιουσίας μας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου καθορίζονται από το άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 2168/1993 το οποίο προβλέπει τις εξής συγκεκριμένες διαδικασίες και τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου, μετά των προβλεπομένων κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις ενσημοχαρτοσήμων.

2. Τιμολόγιο αγοράς από έμπορο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη προέλευση του συγκεκριμένου κυνηγετικού όπλου ή ανταλλακτικής κάννης αυτού, ή υπεύθυνη δήλωση του πωλητή, εφόσον η αγορά πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη, με την απαραίτητη υποβολή στην περίπτωση αυτή της άδειας κατοχής ή του δελτίου κατοχής του συγκεκριμένου όπλου.

Εφόσον δεν υπάρχει άδεια ή δελτίο κατοχής, ο πωλητής αναφέρει στην ως άνω δήλωσή του την πηγή προέλευσης του συγκεκριμένου όπλου.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου ότι δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.

Στην ίδια δήλωση αναφέρεται πόσα ακόμη κυνηγετικά όπλα κατέχει ο δηλών, ως και ότι το προς αγορά όπλο πληροί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. β΄ του Ν. 2168/1993 προϋποθέσεις.

4. Ιατρικό πιστοποιητικό από ιατρό νευρολόγο-ψυχίατρο ή παθολόγο, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου.

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης (άρθρο 577 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 1805 /1988)

6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, Ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης.

Δεν απαιτείται επίσης ιατρικό πιστοποιητικό και αντίγραφο ποινικού μητρώου για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

α. Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.

β. Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

Ένα σχόλιο στο “Κυνηγετικά Όπλα: Έκδοση Άδειας Κατοχής (Δικαιολογητικά και Διαδικασία)”
  1. Ο/ΗΕΣΑ λέει:

    Η έκδοση άδειας κατοχής χορηγέιται αφού πρωτύνος έχει χορηγηθεί η άδεια αγοράς κυνηγητικού όπλου. Η άδεια αγοράς ισχύει για 6 μήνες μετά την έκδοσή της, και σε περίπτωση μή αγοράς όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιστρέψει τα 4 πρωτότυπα της άδειας αγοράς, στο ΑΤ απο το οποίο τα παρέλαβε, 20 μέρες πρίν την λήξη του εγγράφου.

    Σε περίπτωση αγοράς όπλου, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής υποχρεούται εντός 30 ημερών απο την αγορά, να προσκομίσει το τιμολόγιο αγοράς και τα 3 απο τα 4 πρωτότυπα στο ΑΤ απο το οποίο παρέλαβε την άδεια αγοράς, ώστε να του χορηγηθεί η άδεια κατοχής όπλου.

    Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άδεια αγοράς, αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο. Με την μόνη διαφορά ότι το ποινικό μητρώο πλέον αποστέλεται αυταπάγγελτα υπηρεσιακά απο το τμήμα που θα κάνετε αίτηση.

    ΥΓ. Το ιατρικό πιστοπητικό δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι απο κρατικό νοσοκομείο. Μπορείτε επίσης να αποφανθείτε σε ιδιώτη ψυχίατρο.

  2.  
Κάντε ένα σχόλιο