Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αδυνατεί σήμερα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η ουσιαστική χρεωκοπία του Ταμείου ήταν αναμενόμενη εδώ και αρκετούς μήνες καθώς υπήρξαν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα που κατέγραφαν μια σειρά πράξεων κακοδιαχείρισης αλλά και δομικών προβλημάτων καθώς και μια σειρά παραλείψεων εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας οι οποίες οδήγησαν το Ταμείο στο σημερινό αδιέξοδο. Το Ταμείο έχει σήμερα χρέη άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων τα 152 είναι προς το Υπουργείο Οικονομικών ενώ τα υπόλοιπα είναι χρέη προς δικαιούχους. Παρά τις επανειλημμένες προτάσεις για εξυγίανση, της εταιρείας που είχέ αναλάβει να συντάξει τις τριετείς και στη συνέχεια μονοετείς αναλογϊστικές μελέτες που προέβλεπαν Την κατάρρευσή του, ( Ελευθεροτυπία, 6 Νοεμβρίου 2010) αυτές δεν ακολουθήθηκαν έχοντας ως αποτέλεσμα την σημερινή του χρεωκοπία.

Οι μειωμένοι κοινωνικοί πόροι του ταμείου οφείλονται σε μια σειρά πράξεων κακοδιαχείρισης όπως η απώλεια σημαντικού κεφαλαίου όταν η Γενική τράπεζα εξαγοράσθηκε από γαλλικό όμιλοτραπεζών, οι επενδύσεις υψηλού ρίσκου που είχαν γίνει από τη Γενική τράπεζα και η απώλεια, ως εκ τούτου, σημαντικού κεφαλαίου στο κραχ του χρηματιστηρίου, οι εκμισθώσεις των ακινήτων του ταμείου με προνομιακούς όρους για τούς μισθωτές, οι πωλήσεις ακινήτων οι οποίες δεν έγιναν με τις τιμές της αγοράς.

Παράλληλα υπάρχουν σοβαρά δομικά προβλήματα όπως η σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων. Ειδικότερα, τα μεν στελέχη του Στρατού Ξηράς με 48.550 εργαζόμενους έχουν 20.550 συνταξιούχους ενώ τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με 34.020 εργαζομένους έχουν 35.800 συνταξιούχους. Επίσης ενώ υπάρχει αυτή η διαφορά αναλογίας εργαζομένων- συνταξιούχων η συνεισφορά της ΕΛ.ΑΣ στα έσοδα του ΜΤΣ είναι μικρότερη. Επιπλέον, για έναν μεγάλο αριθμό μερισματούχων δεν λειτουργεί η σχέση ανταποδοτικότητας επειδή λαμβάνουν μέρισμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούνται με βάση τις εισφορές που έχουν καταβάλλει. Το πρόβλημα οξύνθηκε με τις χιλιάδες παραιτήσεις και αποστρατείες του τελευταίου έτους.

Σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας σύμφωνα με πληροφορίες , έχουν αποφασιστεί και αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα μέτρα για τη διάσωση του Ταμείου τα οποία προβλέπουν αύξηση των εισφορών κατά 1% από τα εν ενεργεία στελέχη, μείωση του μερίσματος των δικαιούχων, ένταξη στο ΜΙΣ ενός δεύτερου αμιγώς ανταποδοτικού Ταμείου που έχουν δημιουργήσεις οι ένστολοι του Στρατού Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ) το οποίο είναι οικονομικά υγιές και ρύθμιση του χρέους του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος  στην Ερώτησή του στη Βουλή και κατόπιν όλων των προαναφερθέντων ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι αρμόδιοι υπουργοί

Πότε θα εφαρμοστούν τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί;

Είναι τα μέτρα αυτά προϊόν αναλογιστικής μελέτης η οποία έχει εξετάσει το σύνολο των προβλήματος των προβλημάτων του Ταμείου;

Θεωρούνται τα μέτρα αυτά επαρκή για τον εξορθολογισμό του Ταμείου και τη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικά οργανισμού ο οποίος δεν θα αναπαράγει πάλι χρέη σε σύντομο χρονικό διάστημα;

Θα γίνει η ένταξη του ΜΤΣ στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με συμμετοχή του Δημοσίου ως εργοδότη και ενοποίηση των τριών Μετοχικών Ταμείων του Ε.Δ., όπως έχει γίνει με πλήθος άλλων ταμείων, ώστε να επιβαρύνονται όλοι με τις ίδιες εισφορές και να λαμβάνουν το ίδιο μέρισμα στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας;

Σε απάντησή του το ΥΠΕΘΑ  παραπέμπει στα πρακτικά της υπ’αριθμ. 175/26-10-2010 επίκαιρης όμοιας ερώτησης, η οποία συζητήθηκε στη ΒτΕ κατά τη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2010.

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο