Ως προς την επικαλούμενη αλλαγή των εργασιακών σχέσεων μέσω σήματος του Υπαρχηγού ΓΕΝ, διευκρινίζεται ότι με το σχετικό σήμα του ο κ. Υ/ΓΕΝ διέταξε την εφαρμογή 8ωρων βαρδιών στις μονάδες παροχής ενέργειας (ΤΠΕ) και πλωτές δεξαμενές (Π/Δ) του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ), γεγονός το οποίο δεν μεταβάλλει την επί 24ωρου βάσεως λειτουργία των ΤΠΕ και Π/Δ του Ναυστάθμου, αλλά τη διάρκεια των βαρδιών των εργαζομένων υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (από 24ωρες σε 8ωρες), με σκοπό την εναρμόνιση του Π.Ν. στις ισχύουσες διατάξεις (ΠΔ 88/99, 76/05 κλπ) που αφορούν στον χρόνο εργασίας, τον χρόνο ανάπαυσης (υποχρεωτική 12ωρη ανάπαυση ανά 24ωρο εργασίας) και τις επιτρεπόμενες ώρες υπερωρίας.

Σχετική υπόδειξη είχε ήδη λάβει χώρα από το Υπουργείο Εργασίας, ενώ για την εφαρμογή των 8ωρων βαρδιών εργασίας έχει εκδοθεί από το Πρωτοδικείο Πειραιά οριστική απόφαση απόρριψης αίτησής ασφαλιστικών μέτρων του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού ΝΣ. Κατόπιν των ανωτέρω, είναι φανερό ότι η απασχόληση των εργαζομένων σε 8ωρες αντί 24ωρες βάρδιες εναρμονίζει τις εργασιακές σχέσεις με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και δεν επιβαρύνει το κόστος εργασίας, καθόσον πραγματοποιούνται λιγότερες υπερωρίες.
Τέλος, ουδέποτε από πλευράς Πολεμικού Ναυτικού τέθηκε θέμα εκποίησης των πλωτών δεξαμενών και του τμήματος παροχής ενέργειας του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.

Αυτά δήλωσε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 6622/24-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί
Σε αλλεπάλληλες σοβαρές καταγγελίες, που εν τούτοις παραμένουν αναπάντητες, από την Κυβέρνηση, προβαίνει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας, (Σ.Ι.Π.Ν.Σ.). Όπως υπογραμμίζεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ετοιμάζεται να εκποιήσει τα μοναδικά «φιλέτα», που έχουν απομείνει στον Ναύσταθμο, δηλαδή :

Τα τμήματα Παροχής Ενέργειας Ηλεκτρισμού με πάνω από 25 υποσταθμούς τάσης 20.000KV και στρεπτά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη. Το ΔΣ του Σ.Ι.Π.Ν.Σ. τονίζει ότι με μοναδική εντολή του Υπαρχηγού ΓΕΝ επιχειρείται κατάργηση της Σύμβασης Εργασίας, αλλοιώνονται οι εργασιακές σχέσεις και αναιρείται η δυνατότης επισκευής και συντήρησης των υποσταθμών και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών.

Οι πλωτές δεξαμενές όπου είναι άδηλο, λόγω της αλλαγής του τρόπου εργασίας, το πώς θα γίνεται ο δεξαμενισμός και ο αποδεξαμενισμός των πολεμικών μας πλοίων.

Το ΔΣ του Σ.Ι.Π.Ν.Σ. συνδέει τις ανωτέρω εξελίξεις με την μεθόδευση κλεισίματος συνεργείων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, όπως το τμήμα περιελίξεων, το χυτήριο, το μηχανουργείο, το συνεργείο OTOMELARA κλπ.

Το ΔΣ του Σ.Ι.Π.Ν.Σ. καταλήγει ότι εζήτησε αρμοδίως να λάβει γνώση όλων των συμβάσεων ανάληψης εργολαβιών του Πολεμικού Ναυτικού,, αλλά συνάντησε τείχος άρνησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1. Αληθεύει ότι με εντολή του Υπαρχηγού ΓΕΝ άλλαξε ο τρόπος εργασίας του ιδιωτικού προσωπικού στην Σαλαμίνα, που εδώ και 35 χρόνια λειτουργούσε άψογα, χωρίς καθυστερήσεις, ατυχήματα, ή απώλειες ζωής; Σε καταφατική περίπτωση, ποιοι ήταν οι λόγοι της εντολής αυτής;

2. Αληθεύει ότι το ΥΕΘΑ προσανατολίζεται να εκποιήσει τα υγιή τμήματα των πλωτών δεξαμενών και το τμήμα παροχής ενέργειας; Εάν ναι, ποιό θα ήταν το όφελος;

3. Εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς όφελος της Εθνικής μας Άμυνας;

O Βουλευτής

Ιωάννης Κοραντής

Κάντε ένα σχόλιο