Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 200/1993 όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί και μετατίθενται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης εγγάμου μόνο από τον στρατιωτικό που φέρει το μεγαλύτερο βαθμό. Στα μέλη της μετακινούμενης οικογένειας αυτού περιλαμβάνεται και ο/η σύζυγος που δεν δικαιολογεί οδοιπορικά έξοδα (άρθρο 4, παράγραφος 5). Ως ταυτόχρονη μετακίνηση για ζεύγος στρατιωτικών από και προς την ίδια περιοχή της περίπτωσης αυτής, νοείται εκείνη που πραγματοποιείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος.

Εάν οι εν λόγω στρατιωτικοί προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και δε συνοικούσαν πριν την μετάθεση, δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης εγγάμου μόνο από το στρατιωτικό που συνοικούσε με τα μέλη της οικογένειας και διατηρούσε την οικοσκευή. Ο άλλος σύζυγος δικαιολογεί έξοδα μετάθεσης στρατιωτικού, χωρίς οικογένεια και χωρίς έξοδα εγκατάστασης (άρθρο 4, παράγραφος 6).

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 6305/17-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων:

Στο άρθρο 4, παρ. 5 του ΠΔ/τος 300/1993 αναφέρεται ότι όταν και οι δύο σύζυγοι είναι στρατιωτικοί και μετατίθενται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή δικαιολογούνται έξοδα μετάθεσης έγγαμου μόνο για τον στρατιωτικό που φέρει τον μεγαλύτερο βαθμό. Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες οι δύο σύζυγοι στρατιωτικοί μετατίθενται στο ίδιο μέρος αλλά όχι ταυτόχρονα, δηλαδή μετατίθενται με διαφορά πέντε, έξι μηνών ή και περισσότερο.

Κατόπιν τούτου Ερωτάσθε

Στην παραπάνω περίπτωση, κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι στρατιωτικοί μετατίθενται στο ίδιο μέρος, αλλά όχι ταυτόχρονα, εκτός από τον στρατιωτικό που πρώτος μετατέθηκε και δικαιούται τα οδοιπορικά έξοδα μετάθεσης έγγαμου, ο έτερος σύζυγος που μετατίθεται με διαφορά χρόνου δικαιούται έξοδα μετάθεσης στρατιωτικού, χωρίς οικογένεια και χωρίς έξοδα εγκατάστασης ;

Ο ερωτών βουλευτής

Κ. Αϊβαλιώτης

Κάντε ένα σχόλιο