Στο άρθρο 16, παρ. 2, κεφ. Δ’ του Ν. 3710/2008, ΦΕΚ τ. Α’ 216/23-10-2008, αναφέρεται ότι είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία σε αντιστοίχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

Με την υπ’ αριθμ, 47272/5763/27-8-2009 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία, σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Αυτά δηλώνει ο Βουλευτής κ. Κωστής Αϊβαλιώτης στην Ερώτηση 6315/17-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων και ρωτάει το ΥΠΕΘΑ:
Μελετάται το ενδεχόμενο από το Υπουργείο σας το παραπάνω ευεργέτημα -το οποίο ίσχυε παλαιότερα και καταργήθηκε -να ισχύει και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;

Σε απάντηση της ερώτησης του το ΥΠΕΘΑ δηλώνει

Η μετατροπή των στρατιωτικών αδειών ικανότητας οδήγησης σε αντίστοιχες πολιτικού τύπου κα­ταργήθηκε με απόφαση του τότε Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών από 17-6-1996.

Η εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού (μόνιμου και οπλιτών) στην οδήγηση οχημάτων για την έκδοση άδειας ικανότητας οδηγού, γίνεται σύμφωνα με την ΠαΔ 3-7/201Ο/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 34861/79, ΠΔ 19/95 και ΚΟΚ2007.

Στο πλαίσιο της απόφασης ταυ ΥΠΕΘΑ για την σύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας, τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) και Κέντρα Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), έχουν χαρακτηριστεί ως ΚΕΚ για την εκπαίδευση οδηγών. Σε αυτά εκπαιδεύονται Ανθυπολοχα­γοί, Λοχίες καθώς και ειδικότητες οδηγού ΕΠΟΠ και οπλιτών θητείας. Στην παρούσα φάση μελετάται τα ενδεχόμενα της μετατροπής των ανωτέρω αδειών οδήγησης από τα ΚΕΚ, σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών πολιτικών οχημάτων και πολύ σύντομα θα υποβληθεί σχετική πρόταση στα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Κάντε ένα σχόλιο