Σύμφωνα με το Ν. 2916/2001, η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς. Ο ένας τομέας είναι ο πανεπιστημιακός, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ ο άλλος τομέας είναι ο τεχνολογικός, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Στο άρθρο 19 παρ.5 του Ν. 2913/2001 καθορίζεται ότι τα ΑΣΣΥ διετούς φοίτησης ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή σε βαθμίδα διαφορετική από αυτήν που ανήκουν τα ΤΕΙ.

Στην ισχύουσα συνεπώς νομοθεσία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί ισοτιμίας των ΑΣΣΥ με τα ΤΕΙ, ούτε παρέχεται η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών στους απόφοιτους ΑΣΣΥ.

Ωστόσο, αποτελεί βασική επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ η συνεχής αναβάθμιση των ΑΣΣΥ, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται πλήρως στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις και υπηρεσιακές ανάγκες, με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών και τεχνικές εκπαίδευσης.

Επομένως, μένει ανοιχτή η επανεξέταση του θέματος στο μέλλον, ώστε τα στελέχη των Ε.Δ. που προέρχονται από ΑΣΣΥ να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πλήρως τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Αυτά δηλώνει το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 7469/8-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων που ακολουθεί:

Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ε Δ εντάχθηκαν, βάσει του άρθρου 19παρ 5 του Ν 2913/2001, στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ως Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ε Δ. Ας σημειωθεί επίσης, ότι σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 1946/1991, η εισαγωγή σπουδαστών στις Α.Σ.Σ.Υ. από το εκπαιδευτικό έτος 1992-1993 κι έπειτα γίνεται με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων, και μάλιστα με αρκετά υψηλές βάσεις μοριοδότησης, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τις αιτήσεις άλλων σχολών ΤΕI και ΑΕΙ

Ενώ κατά συνέπεια, όσοι αποφοιτούν απο αυτές τις σχολές θα έπρεπε να αποκτούν πτυχίο ισοδύναμο των ΤΕΙ, αυτή η ισοδυναμία πτυχίων δεν υφίσταται, καθώς στα ΤΕΙ που έχουν εξομοιωθεί με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν κατά κανόνα κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών, ενώ οι σπουδές στα Α.Σ.Σ.Υ. παραμένει να είναι διετούς φοίτησης. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία υποβάθμιση των σπουδαστών των παραπάνω σχολών, με ταυτόχρονή αρνητική επίπτωση στην μεταγενέστερη υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται τα αρμόδια Υπουργεία:

1. Ποιες δυνατότητες υπάρχουν, ώστε οι ΑΣΣΥ να γίνουν σχολές τριετούς φοίτησης, ισοδύναμες του επιπέδου των ΤΕΙ και να αρθεί αυτή η αδικία απέναντι στους απόφοιτούς αυτών των σχολών;

2. Υπάρχει δυνατότητα να δρομολογήσουν οι ηγεσίες των συνερωτώμενων Υπουργείων αλλαγές, ώστε να αναβαθμιστούν οι ΑΣΣΥ σε αντίστοιχα Ανώτερο Στρατιωτικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΤΕΙ), με θέσπιση ανάλογου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας τους;;

Ο Ερωτών βουλευτής

Καντερές Νικόλαος

Κάντε ένα σχόλιο