Προβλήματα στις μετακινήσεις των στρατιωτών που μετακινούνται από και προς τη μονάδα τους ενδέχεται να προκληθούν από την κατάργηση δρομολογίων του ΟΣΕ καθώς και την αύξηση των σχετικών εισιτηρίων. Ασφαλώς η Διοίκηση του ΟΣΕ πρέπει να εφαρμόσει μια ευαίσθητη κοινωνική πολιτική στους στρατιώτες μας και να προβλέψει ειδικές τιμές εισιτηρίων για αυτούς.
YouTube Preview Image

Κάντε ένα σχόλιο