Το Π.Ν. έχει προτείνει την ένταξη του Ναυστάθμου Κρήτης στο πρόγραμμα «πράσινα στρατόπεδα», το οποίο αποτελεί κεντρικό σημείο του Μνημονίου Συνεργασίας ΥΠΕΘΑ – ΥΠΕΚΑ που υπεγράφη  πρόσφατα. Στο εν λόγω Μνημόνιο προβλέπεται ο τρόπος χρηματοδότησης των έργων που θα απαιτηθούν.

Το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης (ΝΝΚ) έχει αποτελέσει αντικείμενο περιβαλλοντικής επιθεώρησης στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που έχει διεξάγει η ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ τη διετία 2008-2009 σε είκοσι μία 21 Μονάδες και των τριών κλάδων των Ε.Δ.. Ήδη προωθούνται οι ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα περιβαλλοντικής φύσης που διαπιστώθηκαν.

Αυτά απάντησε το ΥΠΕΘΑ στην Ερώτηση 6279/16-11-2010 της Βουλής των Ελλήνων:

Η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου ‘Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για την προώθηση πρωτοβουλιών και την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στους τομείς ευθύνης του ΥΠΕΘΑ, αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή του κυβερνητικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Τα οφέλη αυτής της συνεργασίας αναμένεται να είναι πολλαπλά, με σημαντικότερα την «οικολογική προσαρμογή» και εξοικονόμηση ενέργειας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και τη σταδιακή μετατροπή τους σε «πράσινα στρατόπεδα», καθώς και την περιβαλλοντική αφύπνιση των στρατιωτών.

Αποτελεί πεποίθηση μου ότι ο Νομός Χανίων διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα ευνοήσουν την επιτυχή προώθηση και εφαρμογή έργων αειφόρου ανάπτυξης σε στρατόπεδα και άλλα δημόσια κτήρια. Συγκεκριμένα, ο Ναύσταθμος Κρήτης και το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης, πέραν της στρατηγικής σημασίας τους, διαθέτουν όλες εκείνες τις απαιτούμενες εκτάσεις και υποδομές για την εφαρμογή και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ παράλληλα οι κτηριακές εγκαταστάσεις τους κρίνεται απαραίτητο να αναβαθμιστούν ενεργειακά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιπλέον, η «Πολυτεχνειούπολη» Χανίων, στην οποία στεγάζονται τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης μπορεί να αποτελέσει πρότυπο «πράσινου πανεπιστημίου»,με αντίστοιχη συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπηρετούν διακεκριμένοι επιστήμονες στο αντικείμενο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων συστημάτων μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, οι οποίοι με την τεχνογνωσία τους μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην προώθηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω Ερωτώνται οι Υπουργοί:

1. Βρίσκεται στους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ η προώθηση και εφαρμογή έργων αειφόρου ανάπτυξης στο Ναύσταθμο Κρήτης και το Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης;

2. Βρίσκεται στους σχεδιασμούς της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των σημερινών οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας, η μετατροπή της «Πολυτεχνειούπολης» Χανίων σε πρότυπο «πράσινο πανεπιστήμιο»;

Ο Βουλευτής

Ευτύχης Δαμιανάκης

ΠΗΓΗ ΥΠΕΘΑ

Κάντε ένα σχόλιο